80 3535 Spilbergen J van
80 3535 Spilbergen J van
80 3535 Spilbergen J van
80 3535 Spilbergen J van
80 3535 Spilbergen J van
80/3535 Spilbergen, J. van. Oost ende West-Indische Spiegel der 2. leste Navigatien, ghedaen inden Jaeren 1614.15.16.17. ende 18. daer in vertoont woort, in wat gestalt Joris van Speilbergen door de Magellanes de werelt rontom geseylt heeft, met eenighe Battalien so te water als te lant, ende 2 Historien de een van Oost ende de ander van West-Indien, het ghetal der forten, soldaten, schepen, ende gheschut. Met de Australische Navigatien, van Iacob Le Maire, die int suyden door een nieuwe Straet ghepasseert is, met veel wonders so Landen, Volcken, ende Natien, haer ontmoet zijn (...). Leyden, Nicolaes van Geelkercken, 1619, 2nd impression of the 1st ed., (10),192p., engr. title-vignette, 25 (double-p./ fold.) engr. maps/ plates (incl. the worldmap), modern vellum, obl. 4to.

- A very fine copy. One leaf lacks a small portion of the blank margin; the worldmap is doubled w. Japanese, but otherwise fine (old folds still vaguely visible when held to the light); English translation of the Dutch title written in late 18th/ early 19th cent. hand on verso of final blank.

= "Spilbergen's voyage was the most succesful Dutch circumnavigation to date. The fleet had kept together, there had been little loss of Dutch life, and the expedition had metted a considerable profit for its sponsors." (Howgego S159); Tiele 1025: "Dezelfde uitgave als de vorige met veranderden titel, doch dezelde titelplaat, die de 26e zal zijn op den titel bedoeld."; Tiele, Mémoire p.65b; Landwehr, VOC, 359; Cox I, p.52. On the worldmap see Shirley 304. SEE ILLUSTRATION PLATE CXXXIX.

€ (8.000-10.000) 8000