79 2268 Deken A
79 2268 Deken A
79 2268 Deken A
79 2268 Deken A
79 2268 Deken A
79/2268 Deken, A. AUTOGRAPH POEM SIGNED "Aagje Deken" to "Het Konstgenootschap Diligentiae omnia", dated "1770", 20-line poem in Dutch, pen and ink on paper, 1 leaf, recto only.

- Upper outer blank corner of poem cut out.

TIPPED-IN BEFORE: Horatius Flaccus. Hekeldichten en brieven. Ed. B Huydecoper. Amst., W. Barents, 1726, L,(2),210 p., engr. frontisp., armorial plate and 1 ill. after A. HOUBRAKEN, title-vignette, contemp. calf w. richly gilt spine and leather letterpiece. - BOUND WITH: Idem. Hekeldichten, brieven en dichtkunst. Ed. B. Huydecoper. Ibid., J. Ratelband and H. Uitwerf, 1737, (20),292,(1)p., engr. frontisp., portrait of B. Huydecoper.

= The poem by Aagje Deken is tipped into a translation by B. Huydecoper. Another work by Huydecoper was presented to her by the "Kunstgenootschap Diligentiae Omnia" as an inspiration for future writings: "Haar poëtische kwaliteiten trekken in 1770 de aandacht van Cornelis Ploos van Amstel en door zijn bemiddeling vernemen nu ook diens medeleden van het Amsterdamse Diligentiae Omnia (Alles met naarstigheid) ervan. Dit in 1765 gestichte kunstgenootschap telde in 1770 een zeventiental leden. Joannes Lublink den Jongen was hun voorzitter en verder behoorden er onder anderen toe: Jacob Ploos van Amstel, J.H. Roullaud en de toen zeer geziene dichter Lucas Pater, die als secretaris optrad. (...) Deze heren nu bogen zich over een Theologies-Metaphijsis vaers van Aagje Deken, bevonden het treffend van gedachten, doch aan ontelbare gebreken in de kunst laboreerend en besloten daarom haar als aanmoedigingspremie een exemplaar te schenken van Balthazar Huydecopers Proeve van Taal- en Dichtkunde" (Amsterdam 1730) (Buijnsters, Biografie (...), 1984, p.168). The first work contains a few contemp. ms. corrections. SEE ILLUSTRATION PLATE LXXXV.

€ (300-500) 550