Live online bidding through 

invaluableLogo 115x38

Due to the regulations concerning the spread of the COVID-19 virus there will be
NO VIEWING DAYS (limited viewing by appointment only)
and LIVE BIDDING IN OUR AUCTION ROOMS will not be possible


Click here for the actual schedule (order and details) of this sale!

73 1638 Amsterdam and surroundings Elias J E
73/1638 [Amsterdam and surroundings]. Elias, J.E. Geschiedenis van het Amsterdamsche Regentenpatriciaat. The Hague, M. Nijhoff, 1923, (8),281p., fold. tables, orig. gilt cl., 4to. Gedenkboek van de Inwijding van het Diaconie Weeshuis der Nederduitsche Hervormde gemeente te Amsterdam 15 December 1882. Amst., Höveker & Zoon, 1883, 89,(15)p., col. lithogr. frontisp., 3 (fold.) col. lithogr. plates, contemp. dec. gilt cl., 4to. - AND 6 others, i.a. J. TER GOUW, Nacht en Morgenrood. Een tijdvak uit de geschiedenis van Amsterdam (Amst., 1878, fold. col. lithogr. plan, orig. gilt embossed cl.); C. GORDIJN JR. (ed.), Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan der Amsterdamsche beroepsbrandweer (ibid., 1924, ills., orig. cl., 4to) and H.A. BOEKWIJT, Smakken en Kuiven. Vier eeuwen loodsdienst op Amsterdam (IJmuiden, 1988, ills., orig. cl. w. dustwr., obl. 4to).
€ (50-70) 60