Live online bidding through 

invaluableLogo 115x38

68 6380 Dioramas Kacks 1st half 19th cent
68/6380 [Dioramas]. Kacks (1st half 19th cent.). "Zijne Koninklijke Hoogheid Willem Prins van Oranje in den roemrijken veldslag van Waterloo op den 18 junij 1815 gewond op het ogenblik der overwinning." Diorama entirely made of cork w. finishing decoration in pen and ink, watercolour background, 75x102 cm., w. title and signed "Kacks Amsterdam" (both w. letters cut from cork) below, contemp. framed.

= A remarkable and unique piece of work. We could trace a "kurkensnijder" Hermanus Matheus Brugman (born 1812 in Amsterdam), who married Petronella Mathea Kacks (born 1821 in Amsterdam) in 1850, but no "kurkensnijder" with the name Kacks him(or her)self, although somebody with that name is mentioned in the Leydse Courant of 10 January 1842: "Vrijdag avond om 11 ure is er te Amsterdam een zware brand ontstaan In het huis van den kurkensnijder Kacks, in de Kalverstraat bij de Roozeboomesteeg; het huis is geheel vernield, doch door hulp van 13 brandspuiten heeft de brand zich daarbij alleen bepaald, hoewel de belendende huizen veel schade geleden hebben". SEE ILLUSTRATION PLATE CXXVII.

€ (1.500-2.500)
€ (1.500-2.500)