Live online bidding through 

invaluableLogo 115x38

Due to the regulations concerning the spread of the COVID-19 virus there will be NO VIEWING DAYS
and LIVE BIDDING IN OUR AUCTION ROOMS will not be possible


Click here for the actual schedule (order and details) of this sale!

2809 - 3485     OLD AND RARE BOOKS

Page 34 of 34 Results 661 - 677 of 677
71 3469 Whaling Sante G van 71 3469 Whaling Sante G van
71/3469 [Whaling]. Sante, G. van. Alphabetische Naam-lyst van alle de Groenlandsche en Straat-Davissche Commandeurs, die zedert het jaar 1700 op Groenland, en zedert het jaar 1719 op de Straat-Davis, voor Holland en andere provincien, hebben gevaaren. Waarin men met eenen opslag kan zien, hoe veel Visschen, Vaten Spek en Quardeelen Traan yder Commandeur yder Jaar uit Groenland en uit de Straat-Davis heeft aangebragt, en voor wat Directeurs dezelven hebben gevaaren. (Haarlem, J. Enschedé, 1770), (10 [of 12]),XLVIII,16,280,(1)p., contemp. simple gilt hcalf, 4to.

- Lacks engr. frontisp. and printed title-p. replaced by a later manuscript title w. extra information (see below)); num. later annots. added in pencil (a few in ballpoint), all concerning the ships and their commanders etc. (numerous notes in the same modern hand loosely inserted).

= Lauridsen p.23; Jenkins p.142; cat. NHSM p.900 (sl. different pagination); Sabin 76854; cf. Johnson I, 672. With 134 extra unnumb. lvs. w. contemporary manuscript additions in pen in a fine hand, updating this copy of this very rare and informative book in a spectacular way till ±1822. Provenance: G.J. Honig. The manuscript title supplies the following relevant information for this copy: "N.B. Dit exemplaar is bijgevuld tot op 1822 door Jacob Honig Janszoon Junior." SEE ILLUSTRATION PLATE CLXVII.

€ (1.500-2.500) 1600
71 3470 Whaling Zorgdrager C G 71 3470 Whaling Zorgdrager C G
71/3470 [Whaling]. Zorgdrager, C.G. Bloeijende Opkomst der Aloude en Hedendaagsche Groenlandsche Visschery (...) Met byvoeging van de Walvischvangst (...) nevens een korte beschryving van de Terreneufsche Bakkeljaau-visschery. Amst., I. Tirion, 1728 (frontisp. w. address: The Hague, P. van Thol and R.C. Alberts, 1727), 2nd enl. ed., (42),392,(14)p., engr. frontisp., 6 fold. maps, 1 fold. and 10 full-p. plates, contemp. calf w. gilt spine, 4to.

- An exceptionally fine copy.

= Tiele 1241 note (only 12 maps/ plates); Honig Sale 411; Cat. NHSM p.899; Sabin 106374; Jenkins p.162; Lauridsen p.190; Chavanne 2110; Ingalls 13: "C.G. Zorgdrager's classic volume on the Greenland whale fishery is one of the most thorough and authoritative descriptions of the early eighteenth-century Dutch and Germanic fisheries". Allen 177: "Zorgdrager's work is by far the most important of the early authorities on the northern Whalefishery, and must always be one of the chief sources of information for the early history of the subject." SEE ILLUSTRATION PLATE CLXVIII.

€ (2.500-3.500) 2500
71 3471 Wicquefort A de 71 3471 Wicquefort A de
71/3471 Wicquefort, A. de. L'Ambassadeur et ses fonctions. The Hague, J. and D. Steucker, 1681/1680, 2 vols., (4),965; 461,(66)p., contemp. unif. marbled calf w. richly gilt spine and mor. letterpiece.

- Both vols. w. bookplate on upper pastedown; first and last p. sl. yellowed. Some corners showing.

= First revised ed. of Wicquefort's Mémoires touchant les ambassadeurs (publ. Cologne, 1676).

€ (200-300) 200
71 3472 Wieland C M 71 3472 Wieland C M
71/3472 (Wieland, C.M.). Oberon. Ein Gedicht in Vierzehn Gesängen. Weimar, C.L. Hoffmann, 1780, 1st ed., without pagination, woodengr. title-vignette, contemp.gilt hcalf w. red mor. letterpiece.

- Occas. sl. foxed; sm. dent in upper margin bookblock ((sl.) affecting 4 quires); owner's entry on upper pastedown and first free endpaper; traces of bookplate on upper pastedown. Top of spine sl. dam.

= The first (anonymously published) edition in bookform. Goed. IV/1, p.562, 177.

€ (80-100)
71 3473 Winter N S van 71 3473 Winter N S van
71/3473 Winter, N.S. van. De jaargetyden, in vier zangen. Amst., P. Meijer, 1769, (8),197,(3)p., engr. title-vignette by S. FOKKE, contemp. gilt hcalf w. mor. letterpiece.

- Owner's entry on title-p.

Zeeus, J. Overgebleve gedichten. Ibid., A. Schoonenburg, 1737, 2nd ed., XLIII,(39),288,LIIIp., title in red and black w. engr. title vignette, 2 engr. divisional titles, 1 portr., contemp. vellum.

- Sm. stain on frontcover.

€ (80-100) 80
71 3474 Wiselius S I 71 3474 Wiselius S I
71 3474 Wiselius S I 71 3474 Wiselius S I
71/3474 Wiselius, S.I. Nieuwe dichtbundel. Amst., de Erven H. Gartman, 1833, LVIII,(2),289,(2)p., engr. title-vignette by S.I. WISELIUS after P. VELIJN, contemp. hcalf.

- Trifle foxed; some lvs. w. waterstain in lower margin. Covers rubbed; backstrip loose.

= Bound with a presentation card ''Ten geschenke aangeboden door den schrijver''.

Idem. Mengel en Tooneel Poezij. Ibid., Gartman en van der Hey, 1818-1821, 5 vols., engr. portrait of WISELIUS by P. VELIJN after L. MORITZ, 5 (ident.) engr. titlevignettes by J.E. MARCUS and P. VELIJN after S.I. WISELIUS and J. SMIES, engr. musical scores, contemp. unif. hcalf w. gilt spine.

- All vols. w. contemp. owner's dedication on first free endpaper on additional leaf before title-p.; all vols. sl. foxed. Covers rubbed; spines loose(ning).

Idem. De tooneelspeelkunst, inzonderheid met betrekking tot het treurspel, alsmede het nut en de zedelijke strekking des regelmatigen en beschaafden schouwtooneels (...). Ibid., P. Meijer Warnars, 1826, LVI,(2),72p., contemp. hcalf.

- Trifle fingersoiled. Covers rubbed; lacks backstrip.

Limburg Brouwer, P. van. Het leven van Mr. Samuel Iperuszoon Wiselius. Gron., P. van Zweeden, 1846, 305p., engr. portrait, contemp. printed boards.

- (Sl.) foxed. Covers soiled.

€ (100-150) 100
71 3475 Witt J de 71 3475 Witt J de
71/3475 Witt, J. de. Brieven, geschreven ende gewisselt tusschen den Heer Johan de Witt ende de Gevolmaghtigden van den Staedt der Vereenighde Nederlanden, so in Vranckryck, Engelandt, Sweden, Denemarcken, Poolen, enz., 1652-1669. The Hague, H. Scheurleer, 1723-1725, 6 vols., 2 ident. engr. portraits after A. HOUBRAKEN, 6 ident. title-vignettes, contemp. gilt unif. blindst. vellum, 4to (occas. yellowed/ sl. foxed). Volkoome register Over de Ses Deelen der Brieven Des raedt-Pensionaris J. de Witt (...); Als meede over het Verbaal door Hieron. van Beverningh, enz. Te London gehouden. Nevens een Aenhangsel. Ibid., idem, 1727, 2 parts in 1 vol., (252); 41,(1)p., woodengr. title-vignette, unif. bound with the preceding, 4to (sl. foxed). Resolutien van Consideratie, der (...) Heeren Staten van Hollandt ende West-Vriesland Genomen zedert den aenvang der bedieninge van den Heer Johan de Witt. Amst./ The Hague, J. Oosterwyk, Steenhouwer en Uytwerf/ R. Aalberts, 1719, 2nd ed., (4),828,(34)p., unif. bound w. the preceding, 4to (fine). Secrete resolutien van de (...) Heeren Staten van Holland en Westfriesland, genoemen zedert den aanvang der bedieninge van den Heer Johan de Witt (...) Beginnende met den Jare 1653, en eindigende met den Jare 1668. Utr., W. vande Water, 1727, 2 vols., (8),632,(12); (2),687,(8)p., both vols. unif. bound with the preceding, 4to (both vols. (sl.) foxed).

- Apart from the foxing/ yellowing mentioned and some sl. duststained spines, a fine uniformly bound set.

€ (700-900) 700
71 3476 Wolff Bekker E and Deken A 71 3476 Wolff Bekker E and Deken A
71/3476 Wolff-Bekker, E. and Deken, A. Historie van den heer Willem Leevend. The Hague, I. van Cleef, 1784-1785, 1st ed., 8 vols., contemp. (all but two) unif. hvellum.

- All vols. sl. foxed; each vol. w. bookplate on upper pastedown, lender's form tipped on first free endpaper and stamp on first textp.; some vols. w. waterstains; first vol. hinges strengthened w. tape. Covers soiled and rubbed; vol. 7 spine-ends dam.

= Buijnsters 173; Waller 1889; Muller 261.

€ (50-70) 110
71 3477 Zaanstreek Soeteboom H 71 3477 Zaanstreek Soeteboom H
71 3477 Zaanstreek Soeteboom H 71 3477 Zaanstreek Soeteboom H
71/3477 [Zaanstreek]. Soeteboom, H. Oud-heden van Zaan-land, Stavoren, Vronen en Waterland (...). Amst., W. Linnig van Koppenol, 1702, rev. ed., 5 parts in 2 vols., 2 engr. titles, 5 divis. titles, 1 fold. map, 23 plates, contemp. unif. gilt hcalf w. mor. letterpiece, sm. 8vo.

- Vol. 2 new endpapers; hinges broken. Contents very fine.

= Nijhoff/ Van Hattum 294; cat. Honig 201.

€ (150-250) 160
71 3478 Zeeland Beronicius P J 71 3478 Zeeland Beronicius P J
71/3478 [Zeeland]. Beronicius, P.J. Georgarchontomachiae. Boeren- en overheids-stryd; en de overige gedichten. (...) Waar by gevoegd is het zonderling Leven des Dichters. Dutch transl. J.B. Goes/ Middelburg, J. Huysman and J. van de Sande, 1766, XX,178p., engr. title and 3 plates w. 6 ills. by S. FOKKE, contemp. gilt calf w. mor. letterpiece.

- Bookplate on upper pastedown. Fine copy.

= Scheepers II, 70. A burlesque poem describing the battle of the Zeeland farmers against the municipality of Middelburg.

ADDED: 1 other.

€ (60-80) 120
71 3479 Zeeland Boxhorn M Z van 71 3479 Zeeland Boxhorn M Z van
71 3479 Zeeland Boxhorn M Z van 71 3479 Zeeland Boxhorn M Z van
71 3479 Zeeland Boxhorn M Z van 71 3479 Zeeland Boxhorn M Z van
71/3479 [Zeeland]. Boxhorn, M.Z. van. Chroniick van Zeelandt, eertijdts beschreven door d'Heer Johan Reygersbergen, nu verbetert, ende vermeerdert. Middelb., Z. and M. Roman, 1644, 2 parts in 1 vol., (40),471,(1); (4),620,(4)p., 2 ident. woodcut coats of arms on titles, 13 woodcut coats of arms and 37 woodcut portraits in text, contemp. vellum, sm. 4to.

- Lacks pastedowns; hinges broken but holding on cords; occas. waterstained; one leaf loose. Dam. at top of spine; vellum sl. wrinkled; corners showing.

= De Buck 1944; Nijhoff/ Van Hattum 264.

€ (120-150)
71/3480 Zeeland Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van alle Volkeren Vol XIX and XX Zeeland 71/3480 Zeeland Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van alle Volkeren Vol XIX and XX Zeeland
71/3480 [Zeeland]. Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van alle Volkeren. Vol. XIX and XX, Zeeland. Amst., I. Tirion, 1751/ 1753, 2 vols., (18),435,(11); (12),579,(24)p., 2 diff. engr. frontisp., 6 fold. maps, 6 fold. plans, 13 (of 20) fold. (panoramic)/ full-p. views, contemp. unif. calf w. richly gilt spines w. 2 contrasting letterpieces.

- Lacks 7 views; first vol. w. autograph stamp on title; one plate waterstained in upper margin. Spines creased.

€ (300-500) 300
71/3481 Zeeland Speculum Zelandiae dat is een Beschryvinge ofte Afbeelding der Steden Ambachts Heerlijckheden Dorpen Castelen Ridderlijcke Hofsteden Huysen en Gebouwen gelegen inde Eylanden e71/3481 Zeeland Speculum Zelandiae dat is een Beschryvinge ofte Afbeelding der Steden Ambachts Heerlijckheden Dorpen Castelen Ridderlijcke Hofsteden Huysen en Gebouwen gelegen inde Eylanden e
71/3481 Zeeland Speculum Zelandiae dat is een Beschryvinge ofte Afbeelding der Steden Ambachts Heerlijckheden Dorpen Castelen Ridderlijcke Hofsteden Huysen en Gebouwen gelegen inde Eylanden e71/3481 Zeeland Speculum Zelandiae dat is een Beschryvinge ofte Afbeelding der Steden Ambachts Heerlijckheden Dorpen Castelen Ridderlijcke Hofsteden Huysen en Gebouwen gelegen inde Eylanden e
71/3481 Zeeland Speculum Zelandiae dat is een Beschryvinge ofte Afbeelding der Steden Ambachts Heerlijckheden Dorpen Castelen Ridderlijcke Hofsteden Huysen en Gebouwen gelegen inde Eylanden e71/3481 Zeeland Speculum Zelandiae dat is een Beschryvinge ofte Afbeelding der Steden Ambachts Heerlijckheden Dorpen Castelen Ridderlijcke Hofsteden Huysen en Gebouwen gelegen inde Eylanden e
71/3481 [Zeeland]. (Speculum Zelandiae dat is een Beschryvinge ofte Afbeelding der Steden, Ambachts-Heerlijckheden, Dorpen, Castelen, Ridderlijcke Hofsteden, Huysen en Gebouwen gelegen inde Eylanden en de Graeflijckheyt van Zeelandt.) (Amst., Wed. Ottens en Zoone), n.d. (±1720-1725), 36 engr. views (21x27,5 cm. each), contemp. hroan, obl. folio.

- Lacks title-p.; occas. sl. fingersoiled and dampstained in blank margins. Binding worn; paper over board of frontcover worn off.

= Hollstein, Schut 32; Hollstein, publ. Claes Claesz Visscher I, 7. Later edition with names of towns in modernized spelling in a frame with angular instead of rounded corners. Extremely rare series of beautiful views. SEE ILLUSTRATION PLATE CLXVIII.

€ (3.000-5.000)
71/3482 Zeeland Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden Behelzende eene Beschryving van Zeeland 71/3482 Zeeland Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden Behelzende eene Beschryving van Zeeland
71/3482 [Zeeland]. Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; Behelzende eene Beschryving van Zeeland. Amst., I. Tirion, 1751-1753, 2 vols., (16),435,(11); (10),579,(24)p., 2 diff. engr. frontisp., 6 fold. maps, 6 fold. plans, 16 fold. views, 4 full-p. views, contemp. unif. vellum.

- One map loose. Vellum trifle stained.

€ (150-250) 300
71 3483 Zuid Holland Eyck J van der 71 3483 Zuid Holland Eyck J van der
71/3483 [Zuid-Holland]. (Eyck, J. van der). Corte Beschrijvinghe mitsgaders Hantvesten, Privilegien, Costumen ende Ordonnantien vanden Lande van Zuyt-Hollandt. Dordr., N.V. van Spierincxhouck, 1628, (24),450,(6)p., woodcut printer's mark on title, fine engr. frontisp. by W. HONDIUS after A. VAN DE VENNE, num. woodcut coats of arms, contemp. blindst. vellum, sm. 4to.

- Extensive contemp. underlining and occas. annot. in pen and ink; frontisp. cut sl. short; new endpapers. Otherwise fine.

= Nijhoff/ Van Hattum 92.

€ (100-150) 250
71 3484 Zuid Holland Eyck J van der 71 3484 Zuid Holland Eyck J van der
71/3484 [Zuid-Holland]. (Eyck, J. van der). Corte Beschrijvinghe mitsgaders Hantvesten, Privilegien, Costumen ende Ordonnantien vanden Lande van Zuyt-Hollandt. Dordr., N.V. van Spierincxhouck, 1628, (24),450,(6)p., woodcut printer's mark on title, fine engr. frontisp. by W. HONDIUS after A. VAN DE VENNE, num. woodcut coats of arms, contemp. overlapping vellum, sm. 4to.

- One leaf w. extensive modern annots. in pencil; partly vaguely waterst. in blank margin. Vellum frontcover loosening at turn-ins; upper joint splitting.

= Nijhoff/ Van Hattum 92.

€ (100-150) 110
71/3485 Zuid Holland Keuren Ordonnantien Privilegie Extracten Copie en Contracten &c &c van de Heerlykheid Nieukoop en Noorden 71/3485 Zuid Holland Keuren Ordonnantien Privilegie Extracten Copie en Contracten &c &c van de Heerlykheid Nieukoop en Noorden
71/3485 Zuid Holland Keuren Ordonnantien Privilegie Extracten Copie en Contracten &c &c van de Heerlykheid Nieukoop en Noorden 71/3485 Zuid Holland Keuren Ordonnantien Privilegie Extracten Copie en Contracten &c &c van de Heerlykheid Nieukoop en Noorden
71/3485 [Zuid-Holland]. Keuren, Ordonnantien, Privilegie, Extracten, Copie, en Contracten, &c. &c. van de Heerlykheid Nieukoop en Noorden. Nieuwkoop, J. van Abkoude, 1756, (2),224p., contemp. hroan.

- Two sm. stamps on title. Binding worn along extremities.

Keuren ende Ordonnantien, over den Lande ende Bailliuschappe van Schielant. Rott., "Herdrukt bij Gerrit en Pieter van Waesberge", 1739, 112p., woodcut coat of arms on title, without binding.

€ (100-150) 140
Page 34 of 34