Live online bidding through 

invaluableLogo 115x38

Due to the regulations concerning the spread of the COVID-19 virus there will be NO VIEWING DAYS
and LIVE BIDDING IN OUR AUCTION ROOMS will not be possible


Click here for the actual schedule (order and details) of this sale!

2686 - 2808     MANUSCRIPTS, AUTOGRAPHS, DOCUMENTS

Page 3 of 7 Results 41 - 60 of 123
71/2726 Great Britain Indenture between John Patch and Nicolas Clark 71/2726 Great Britain Indenture between John Patch and Nicolas Clark
71/2726 [Great Britain]. Indenture between "John Patch" and "Nicolas Clark", manuscript on vellum w. black and red ink, concerning property in the county of Middlesex, dated "fifth day of May in the year of Our Lord One thousand eight hunderd and forty eight", 60x70 cm., w. 5 wax seals, calligraphed initial w. elaborate decorated borders, framed.

= Shipped at purchaser's risk.

€ (50-70) 140
71/2727 Guilds Caerte geaccordeert by die Hooft Gilde van Brabant ende Mechelen binnen Loven aen de Gilde van Westmeerbeeck van den H Ambrosius onder den titel van den H Sebastiaen 71/2727 Guilds Caerte geaccordeert by die Hooft Gilde van Brabant ende Mechelen binnen Loven aen de Gilde van Westmeerbeeck van den H Ambrosius onder den titel van den H Sebastiaen
71/2727 [Guilds]. Caerte geaccordeert by die Hooft-Gilde van Brabant ende Mechelen, binnen Loven, aen de Gilde van Westmeerbeeck van den H. Ambrosius, onder den titel van den H. Sebastiaen. Letterpress document on vellum, 75x46 cm., large painted decorative headpiece showing Saint Ambrosius flanked by 2 coats of arms and flowering branches, rolled on 2 wooden sticks, (printer unread), 1751.

- Lower part darkened/ soiled and large portion lacking (w. loss of text); one cut/ tear at upper part (reaching into headpiece); yellowed, satined and dustsoiled; wooden sticks wormholed.

= The rules and regulations of the archer's guild of Westmeerbeek, Flanders. SEE ILLUSTRATION PLATE CXXV.

€ (250-350) 300
71/2728 [Haarlem]. Collection of 12 manuscript documents, mainly pen and ink on paper and on vellum (2x), dated between 1545-1692, some w. wax and paper seals attached, various sizes.

= All documents concerning a house on the Bakenessergracht, along the Vrouwenstraat. Some names: Johanna Cousebant, Elisabeth van der Werve, Nanning Vroom, Frans Barends, Anthonij van Helewijn, Rijkland Aertsdochter and Pieter Claessen (brouwer).

€ (150-250) 150
71/2729 [Haarlem]. Collection of 22 manuscript documents, mainly pen and ink on paper and partly on vellum (8x), dated between 1645-1881, some w. wax and paper seals attached, various sizes.

= All documents concerning a house in the Grote Houtstraat formerly known as "'t Vergulde Hart". One manuscript on vellum (dated 1672) mentions the Haarlem painter Willem Claes Heda as guardian of the ederly owner of the property.

€ (200-300)
71/2730 [Haarlem]. Collection of ±100 manuscript and letterpress documents, pen and ink mainly on paper, 8x on vellum, dated between 1682 and 1933, occas. w. paper seal, the vellum documents all but 2 with attached wax seals.

= All related documents, mainly concerning property in Haarlem, in the area "Het Verwulft", i.a. "Een Huys en Erve staande en gelegen aande westzijde van de oude gragt", i.a. wills, transfers, mortgages, receipt of payments etc. The owner of the properties was the Van de Pigge family and subsequently the Van Os family, two prominent Haarlem families. Also including an interesting financial dispute between T. van Os and Van Grypink.

€ (500-700) 500
71/2731 Helmond Collection of 54 manuscript documents concerning the criminal case against Balthazar van Stercksel 71/2731 Helmond Collection of 54 manuscript documents concerning the criminal case against Balthazar van Stercksel
71/2731 Helmond Collection of 54 manuscript documents concerning the criminal case against Balthazar van Stercksel 71/2731 Helmond Collection of 54 manuscript documents concerning the criminal case against Balthazar van Stercksel
71/2731 Helmond Collection of 54 manuscript documents concerning the criminal case against Balthazar van Stercksel 71/2731 Helmond Collection of 54 manuscript documents concerning the criminal case against Balthazar van Stercksel
71/2731 [Helmond]. Collection of 54 manuscript documents concerning the criminal case against "Balthazar van Stercksel", pen and ink on paper, dated between "den vierden september seventienhondert agtentwintig" and "den sevende janrij 1735", recto and verso, all folded.

= The documentation of the criminal trial against Helmond resident Balthazar Stercksel, standing accused of the murder of Willem Philips Somers. The story reads like a modern day thriller. It all starts with the visit of "schepenen" Willem van Dijck, Cornelis Hoofdt and drossard Johan de Cassemajor to the severely injured Willem Somers in his house: "en aldaer denselven Somers gequetst bevonden te sijn, met een steeck in de linkerborst tusschen de tweede en derde rip, penetrerende tot in de caviteijt van de borst, ende hem door de heer drossard afgevraagt sijnde, wanneer, door wie hoedanigh en op wat plaatse en in wiens presentie hij de voors: quetsure ofte wonde gekregen hadde; heeft daarop geantwoort en verklaart dat hem den voors: steek opheden desen namiddagh de clocke omtrent half twee uuren met een mes door Balthazar van Stercksel wonende alhier, is toegebragt (...) en dat aldaer present was de heer Capellaen Otterings, en Gort Aarts, knegt van Thomas Raaijmakers (...) en Jan Antonisse van Gerwen". The second document dated September 19th 1728 is the autopsy report of Willem Somers. The collection of documents spans over a decade and includes testimonies of the three gentlemen present at the attack, the official indictment of the, until then, fugitive Balthazar Stercksel and his violent capture ("Dat denselven gevangenen als doen verscheijde dreijgement dede seggende tegens Peter Coolen ik sal u wel vinden al was het over ses jaer vloekende en sweerende ten huijse is uijtgegaen alswaneer de glasen sijn ingeslagen. Dat den gevangen alsdoen het daer bij nogh niet en heeft gelaeten, Maer aende huijsinge van Jan van Oekel veele baldadigheden gepleegt. Dat den gevangenen is bevonden omtrent de huijsinge van Francis van Oekel met een snaphaen in de handt" (dated September 29th 1729)). The trial starts in April 1734 and many documents concern depositions for and against the defendant. Unfortunately, the outcome is not known. Most documents signed by clerk H. Donker. SEE ILLUSTRATION PLATE CXXVI.

€ (500-700)
71 2732 House of Orange Louise Princess of Orange 1770 1819 71 2732 House of Orange Louise Princess of Orange 1770 1819
71/2732 [House of Orange]. Louise, Princess of Orange (1770-1819). AUTOGRAPH LETTER SIGNED "Louise HD Brunswijk geb. Pr.V.Oranje" to "Wel Edele Gestrenge Heer!", dated "S'Hage den 21. Novbr. 1814", pen and ink, 1 fold leaf, w. address and wax seal on verso.

= In the letter Louise of Orange Nassau thanks the writer Jacobus Scheltema for sending her the second volume of his work Peter de Groote, Keizer van Rusland in Holland en Zaandam (1814).

€ (50-70) 110
71 2733 House of Orange Mary Henrietta Princess Royal and Princess of Orange 1631 1660 71 2733 House of Orange Mary Henrietta Princess Royal and Princess of Orange 1631 1660
71/2733 [House of Orange]. Mary Henrietta, Princess Royal and Princess of Orange (1631-1660). Document signed "Marie", dated "in 's Gravenhage, desen XXVI en Junij sesthien hondert vier ende vijftich", pen and ink on vellum, folded leaf, recto and verso.

- Lacks wax seal.

= Approval for "Octroij van haere hoogheden de voogden van mijn heere prince van Orange van vrijdom onser gorssen voor de heijningen besomerdijckt ende noch te bewinterdijcken voor 16 jaeren". Also signed by Amalia van Solms, wife of prince Frederik Hendrik of Orange. With typescript transcript.

€ (150-250) 400
71 2734 House of Orange Willem III King of The Netherlands 1817 1890 71 2734 House of Orange Willem III King of The Netherlands 1817 1890
71/2734 [House of Orange]. Willem III, King of The Netherlands (1817-1890). Manuscript and letterpress document signed "Willem", dated "'s Gravenhage, den tweeden Januarij 1800 zeven en zeventig", pen and ink on vellum, 1 folded leaf, w. paper seal.

= Charter appointing Willem Hellema as "Notaris binnen het arrondissement Leeuwarden / provincie Friesland, ter standplaats Dantumawoude, gemeente Dantumadeel".

€ (80-100) 80
71/2735 Judaica and hebraica Sjema Israel Adonai Elo hénoe Adonai echád 71/2735 Judaica and hebraica Sjema Israel Adonai Elo hénoe Adonai echád
71/2735 [Judaica and hebraica]. (Sjema Israel, Adonai Elo-hénoe, Adonai echád(...)). Manuscript prayer leaf, Hebrew text, pen and ink, 22 lines, 17x15 cm., 18/ 19th cent. (?), on vellum.

- Sl. soiled; inkstains in upper margins, just touching the text.

€ (80-100) 130
71 2736 Lennep J van 1802 1868 71 2736 Lennep J van 1802 1868
71/2736 Lennep, J. van. (1802-1868). "De weifelende Ezel". Autograph (?) manuscript in pencil, ±1850, 5p., 5 drawings by H.A. VAN TRIGT (1x monogrammed "H.A.v.T 55"), contemp. marbled wr., 4to.

- Wrapper loose(ning). = Nothing could be traced on the possible publication.

€ (70-90) 80
71/2737 Leyden and surroundings Manuscript document 71/2737 Leyden and surroundings Manuscript document
71/2737 [Leyden and surroundings]. Manuscript document, pen and black ink on vellum, Dutch text, dated "duysent vier-hondert ses ende twintich" (1426), 9,5x27,5 cm., recto only, folded.

- Lacks seals.

= Document concerning the St. Catharinagasthuis in Leyden ("den gasthuysmeester van sinte katrinen gasthuys").

€ (80-100) 130
71/2738 Leyden and surroundings Collection of 9 manuscript documents 71/2738 Leyden and surroundings Collection of 9 manuscript documents
71/2738 Leyden and surroundings Collection of 9 manuscript documents 71/2738 Leyden and surroundings Collection of 9 manuscript documents
71/2738 Leyden and surroundings Collection of 9 manuscript documents 71/2738 Leyden and surroundings Collection of 9 manuscript documents
71/2738 [Leyden and surroundings]. Collection of 9 manuscript documents, pen and ink on vellum, dated between 1494-1588, recto only, all folded.

= All concerning property in Alphen aan den Rijn, Alkemade and Leyden. Some names: Wendelmoet Ewout Florijs zn Weedelij(?), Cornelis Florijs van Velsen, Andries Florijsz(oon) van Velde and Cornelis Florijsz(oon) van Velde (zijnen broeder) and Willem Aelbreghts poerter der stede van Leyden.

€ (200-300) 200
71/2739 Maritime history Lot of 34 dispatch notes 71/2739 Maritime history Lot of 34 dispatch notes
71/2739 [Maritime history]. Lot of 34 dispatch notes, English, 1886-1903, letterpress and filled out manually, ±15x28 cm., partly w. printed letterheads.

= Dispatch notes for shipments of coal from Great Britain to the Netherlands (mostly Newcastle-on-Tyne to Rotterdam).

€ (50-70) 100
71 2740 Mathematics Reuvekamp H late 18th/ early 19th cent 71 2740 Mathematics Reuvekamp H late 18th/ early 19th cent
71/2740 [Mathematics]. Reuvekamp, H. (late 18th/ early 19th cent.). (Manuscript exercise book). Pen and ink on paper, 364,(11)p., contemp. vellum w. ties, sm. 4to.

- Fingersoiled/ stained. Binding worn and dam.

= Contains such exercises as "Den regel van drieën", "Substractio in het gebroken", "Veranderinge van gedeeltens". On first leaf: "Hendrik Reuvekamp behoort dit boek toe. Deventer den 5 October 1818".

€ (50-70) 60
71/2741 Medieval manuscripts Bifolium from an unidentified work 71/2741 Medieval manuscripts Bifolium from an unidentified work
71/2741 [Medieval manuscripts]. Bifolium from an unidentified work, late 14th cent.(?), Latin text in black ink on vellum, rubricated in red ink, recto and verso, 21,5x15 cm. (leaf), 15,5x10,5 cm. (text), 24 lines.

- With the usual scuffing and soiling due to previous use as part of a later binding.

= Mentions biblical figures Sara, Rebecca, Tobias, Abraham and John.

€ (80-100) 600
71/2742 Medieval manuscripts Leaf from a Bible Gospel by P Lombardus 71/2742 Medieval manuscripts Leaf from a Bible Gospel by P Lombardus
71/2742 [Medieval manuscripts]. Leaf from a Bible Gospel by P. Lombardus, Paris, 2nd half 13th cent., Latin text in 2 columns in black and red ink, gothic hand, on thin vellum, recto and verso, 22,6x16,2 cm. (leaf), 11x7 cm. (text), 31 lines, 5 initials in red and blue extending in margins.
€ (120-150) 200
71/2743 Medieval manuscripts Leaf from a Book of Hours 71/2743 Medieval manuscripts Leaf from a Book of Hours
71/2743 [Medieval manuscripts]. Leaf from a Book of Hours, Southern Netherlands/ Northern France, ±1480, Latin text in black ink on vellum, littera bourguinonne, rubricated, recto and verso, ±12,2x8 cm. (leaf), 9,5x5,5 cm. (text), 23 lines to each page, three 2-line foliated initials (1x inhabited), four 1-line foliate initials.
€ (100-150) 275
71/2744 Medieval manuscripts Leaf from a Book of Hours 71/2744 Medieval manuscripts Leaf from a Book of Hours
71/2744 Medieval manuscripts Leaf from a Book of Hours 71/2744 Medieval manuscripts Leaf from a Book of Hours
71/2744 [Medieval manuscripts]. Leaf from a Book of Hours, Southern Netherlands/ Northern France, ±1480, Latin text in black ink on vellum, littera textualis, rubricated, recto and verso, ±13x11 cm. (leaf), 6,5x4,5 cm. (text), 15 lines to each page, one 2-line foliate initial, nine 1-line foliate initials, 7 foliate line-fillers, recto and verso w. 3/4 border of leaves, flowers and fruits in colours and gold, framed w. both sides visible.

- Not examined outside of frame.

Leaf from a Book of Hours, Southern Netherlands/ Northern France, ±1480, Latin text in black ink on vellum, littera textualis, rubricated, recto and verso, ±13x11 cm. (leaf), 6,5x4,5 cm. (text), 15 lines to each page, nine 1-line foliate initials, 6 foliate line-fillers, recto and verso w. 3/4 border of leaves, flowers and fruits in colours and gold, framed w. both sides visible.

- Not examined outside of frame.

€ (200-300) 220
71/2745 Medieval manuscripts Leaf from a Book of Hours 71/2745 Medieval manuscripts Leaf from a Book of Hours
71/2745 [Medieval manuscripts]. Leaf from a Book of Hours, France, ±1450, Latin text in black ink (2 words in red ink) on vellum, littera textualis, rubricated, recto and verso, 8,9x5,8 cm. (text; margins of leaf under passepartout), 16 lines, 2 dentelle initials (one 2-line) in gold, framed.
€ (50-70) 50