1118 - 1282     DUTCH LITERATURE (including AUTOGRAPHS)

Page 4 of 9 Results 61 - 80 of 165
71 1178 Gorter H 71 1178 Gorter H
71/1178 Gorter, H. Mei. Een gedicht. Amst., W. Versluys, 1889, 1st ed., (4),194p., orig. gilt and dec. cl.

- Sm. waterstain on p.2; recto of htitle and verso of final blank sl. browned. Spine faded. Fine copy.

€ (100-150) 140
71 1179 Graft G van der pseud of Wim Barnard 71 1179 Graft G van der pseud of Wim Barnard
71/1179 Graft, G. van der (pseud. of Wim Barnard). AUTOGRAPH LETTER SIGNED ("Wim Barnard") to Jac. van der Wiel ("Beste van der Wiel"), dated "Rotterdam. 16 Januari 44", pen and ink, 1 fold. leaf, recto and verso (4p.).

= Very interesting, personal and extensive letter to fellow theologian Jacob van der Wiel, i.a. on his stay in Germany as a result of the 'Arbeitseinsatz', his theological studies, his mental condition and the war, his work as a poet etc. "(...) In de tijd die sedert onze briefwisseling verloopen is heb ik 14 maanden in Berlijn vertoefd onder wisselende omstandigheden, waar ik van alles heb meegemaakt, o.a. alle groote bombardementen. Teruggekeerd in Nederland vind ik het leven hier de laatste maanden echter sloopender en triester dan ginder. (...) Hier voel ik me "bedreigder" dan ooit. De studie staat stil, het wijkwerk (ik kon hier hulpprediker worden) is ontzettend moeilijk, de innerlijke geestelijke moeilijkheden zetten de kroon op het destructiewerk en ik ben vrijwel overstuur. Dat over mijn belevenissen sinds April '43. (...) Alleen, éen ding benauwt mij: Wat er geschreven staat over de eschatologische hoop en de redelooze blijdschap van de Christen die au fond slechts geïnteresseerd is (en dat existentiëel) in de gang van Gods Koninkrijk - dat is voor mij terra incognita. Ik ben toch een aestheet en ik ben dus toch mislukt. (...) Ik heb mij geergerd aan mijn eigen elegische soms aesthetisch voldragen verzen (...). Ach en mogelijk moet ik mij tevreden stellen met wat ik nu zoo langzamerhand toch moet erkennen als ideaal: een beschouwelijk leven in studie en geschiften, niet heelemaal theoloog en niet heelemaal dichter. Zoo iets tussen Kierkegaard en HaverSchmidt in! (...) Voor na de oorlog heb ik verder het plan van een dichtbundel die "In Exilis" zal moeten heeten, waarvan het eerste deel zal bestaan uit de selectie uit het onder jouw berustende schrift. (...)"

€ (50-70) 90
71/1180 Grunberg, A. Brieven aan Esther. Ed. I. Commandeur. N.pl. (Amst.), Alauda Publications, (2011), (80)p., num. facs. letters, orig. boards des. by ESTHER KROP, board box, 4to.

= One of 200 numb. and SIGNED copies of the facsimile edition.

€ (70-90)
71 1181 Haasse H S 71 1181 Haasse H S
71/1181 Haasse, H.S. Een doolhof van relaties. Deel I uit reeks Oerboek. Ed. L. Kuitert and M. Rotenstreich. Amst., De Bezige Bij, 2002, 1st ed., 247[= 248]p., ills., orig. cl. w. dustwr.

= The AUTHOR'S COPY, hastily produced in 1 copy for the bookpresentation, while the entire edition had to be destroyed because of a misprint and the new printrun was not ready in time. This copy therefore bound in plain cl., w. a (trifle rubbed) provisional dustwr. and an error in the pagination. With signed dedications to Hella Haasse by both compilers and Suzanne Holtzer, editor at De Bezige Bij.

Blaman, A. a.o. De doolhof. Amst., Het Wereldvenster, n.d. (1951), 1st ed., 240p., orig. cl.

- Two sm. stains on fore-edge; sm. owner's entry on first free endpaper.

= SIGNED by co-authors Anna Blaman, Max Dendermonde, Hella S. Haasse, Alfred Kossmann and Adriaan van der Veen (the authors who did not sign are Antoon Coolen, Henriëtte van Eyk and Simon Vestdijk). After publication some of the authors gave reading sessions at various places; at the end of a reading session a kind of literary trial took place on the writing procedure that resulted in the book. In that trial Garmt Stuiveling was the prosecutor and H. Gomperts took defense. Both of them also signed this copy.

AND 4 other miscell. works, i.a. M. VAN KEULEN, De schriften wachten (Amst./ Antw., 2008, 1st ed., (col.) plates, orig. cl. w. dustwr. Oerboek 3).

€ (70-90) 70
71 1182 Haasse H S 71 1182 Haasse H S
71/1182 Haasse, H.S. "Twee gedichten". PROOF (4 copies) of the poems "Pompeji" and "Paestum", 1 (uncut) leaf each, recto only (verso w. part of an unrelated text by J.M. Kramer).

= Proof for poems to be published in De Gids; two of the proofs w. a small correction (i.a. of the misspelled author's name "Hella S. Haase") and one of those w. annot. by an editor(?): "in nr. 6/7 van De Gids 1967 niet opgenomen gedichten door auteur zelf ingetrokken".

Idem. AUTOGRAPH LETTER SIGNED to "L.S." (the editors of De Gids), dated "Den Haag, 28 juli '67", blue ballpoint, 1 leaf, recto only.

= Requesting to withdraw the poems: "(...) om persoonlijke redenen zou ik deze gedichten liever niet willen publiceren. Ik verzoek u dus vriendelyk ze te laten vervallen. (...) Daar de verzen reeds geruime tijd bij de redactie zijn geweest heb ik er - mede om verhuisdrukte - helemaal niet meer aan gedacht (...)".

ADDED: Idem. Stroomversnelling. Amst., Em. Querido, 1945, 1st ed., 22p., orig. wr.

= The author's debut (as a poet).

€ (40-60) 60
71 1183 Harmsen van Beek F 71 1183 Harmsen van Beek F
71/1183 Harmsen van Beek, F. AUTOGRAPH LETTER SIGNED "Fritzi" to "Allerliefste Ooms" [grandma], dated "La Tronche, 25 Februari 50", pen and black ink, 1 fold. leaf, recto and verso, 3p. w. an ORIGINAL PENCILDRAWING on p.4.

- Yellowed; pinholes in blank corners (1x w. sm. tear); sm. tear on fold at top; burn stain in lower margin of drawing and sm. paint stain in lower margin of p.2.

= Kind letter, i.a. inquiring about the health of her grandmother and the well-being of other family members, and asking why she hasn't received a letter in answer to her previous letter. "(...) Hier stuur ik je een uitzicht op de Isère vanuit mijn raam. (...) Ik heb je al geschreven dat ik mijn glorieuze intrede op de tekenschool heb gehad. Inderdaad ben ik de volgende dag er heen gegaan, ofschoon ik me helemaal niet lekker voelde, en heb een etsje gemaakt, waarvan de eerste afdrukken eigenlijk helemaal mislukt zijn, zodat ik je die niet stuur. In plaats daarvan dus deze tekening. (...) Ik hoop zo dat je m'n tekening mooi vindt. Eigenlijk moet hij gefixeerd worden maar ik heb geen fixatief en het kost hier erg duur. Leg hem dus maar een beetje weg, dan vlekt hij het minst. (...) Dag lieve Ooms, honderd duizend hartelijke zoentjes en de allerbeste wensen van je liefhebbende kleinkind Fritzi (...)". M. Meijer, Hemelse mevrouw Frederike (2018), w. the orig. drawing ("Uitzicht op de Isère gezien vanuit Brise des Neiges") reproduced on the col. plate between p.160 and 161.

€ (150-250) 500
71/1184 CANCELLED
71 1185 Harmsen van Beek F 71 1185 Harmsen van Beek F
71 1185 Harmsen van Beek F 71 1185 Harmsen van Beek F
71/1185 Harmsen van Beek, F. "Nieuwjaarswens aangeboden door Mevrouw Ofiti in December 1959 aan Wouter Vuyk". Walnut with the miniature figures of the Virgin Mary and baby Jesus in the crib inside one half and infant Jesus swaddled and with miniature ribbon w. manuscript text "alle zegen en heil" in pen an ink in the other half, within very small cardboard box w. text .

= M. Meijer, Hemelse mevrouw Frederike (2018): "(...) Het wonderlijkst zijn haar walnoten, kleine kunstwerkjes die ze ook weer gaf aan vrienden en vriendinnen. In beide helften van de walnoot bouwde ze een miniatuurwereldje (...)" (p.608ff) and cf. F. Harmsen van Beek - Stoeten ritseldingen (2018), p.26 and 134.

€ (100-150) 190
71 1186 Harmsen van Beek F  1927 2009 71 1186 Harmsen van Beek F 1927 2009
71/1186 Harmsen van Beek, F. (1927-2009). Gilles met valk. Oil on canvas, 60,5x73 cm.,

- Some scratches/ dents/ thin spots. Needs cleaning.

= Provenance: the estate of Fritzi Harmsen van Beek; portrait of her son Gilles de Maréschal (1951-2006), early 1960s M. Meijer, Hemelse mevrouw Frederike (2018), col. plate between p.352 and 353.

€ (300-500) 300
71 1187 Harmsen van Beek F  1927 2009 71 1187 Harmsen van Beek F 1927 2009
71/1187 Harmsen van Beek, F. (1927-2009). Gilles. Oil on canvas, 90x70,5 cm.

- Some dents and sl. thin pots. Needs cleaning.

= Provenance: the estate of Fritzi Harmsen van Beek; portrait of her son Gilles de Maréschal (1951-2006) as a young boy, mid 1950s. Cf. F. Harmsen van Beek - Stoeten ritseldingen (2018), p.73 for a drawing of Gilles in the same setting. SEE ILLUSTRATION PLATE L.

€ (300-500) 325
71 1188 Harmsen van Beek F  1927 2009 71 1188 Harmsen van Beek F 1927 2009
71/1188 Harmsen van Beek, F. (1927-2009). (Head and leg of a greyhound). Drawing, pencil, 21x26 cm., framed.

- Vertical middle fold; sm. dam. in upper left corner.

= Provenance: the estate of Fritzi Harmsen van Beek. With (partly incomplete/ illegible) annotations in corners: "(...) overeind zetten voor beter effect", "nee toch niet, leggen, voor langere snuit" and "van Paake[?]: (...) 1/2 Galgo". Verso frame with mounted piece of board (the back of a former frame) with ms. annot. by Harmsen van Beek: "achter deze slapende Lifa zit een nogal erg vervelend getekend portret van Gilles dat ik voor Joop & Ali Colson heb gemaakt. Na haar dood kreeg ik het van Mary Colson terug".

€ (100-150) 190
71 1189 Harmsen van Beek F  1927 2009 71 1189 Harmsen van Beek F 1927 2009
71/1189 Harmsen van Beek, F. (1927-2009). (Self portrait). Drawing, (col.) pencil, 32,5x24,8 cm., "voor Mamma van Fritzi op 5 April 1943 15 jaar oud" in pencil in lower right corner.

- Yellowed; both upper corners w. sm. sellotape stain.

= In the orig. (dam.) envelop w. various pencil annots. by Harmsen van Beek, i.a. "Hierin zelfportret gemaakt voor Mamma (13 [sic], ik) teruggekregen v. a. Verberne (jammer dat hij die portretten van de witte muisjes er niet meteen heeft bij gedaan - maar daar had ik ook niet om gevraagd). DES TE ERGER! (...)".

€ (200-300) 500
71 1190 Harmsen van Beek F  Malsen W van 1940 2005 71 1190 Harmsen van Beek F Malsen W van 1940 2005
71/1190 [Harmsen van Beek, F.]. Malsen, W. van (1940-2005). "La Douceur du village/ IV/ 1970/ "Jagtlust" in Blaricum". Drawing, pen and ink and grey wash, 13x18 cm., laid down on board, signed "Malsen" in lower left corner, verso mount signed (2x) "Willem v. Malsen" and titled.

- Sl. yellowed (verso mount more heavily).

= Provenance: the estate of Fritzi Harmsen van Beek, with its orig. wooden stand. SEE ILLUSTRATION PLATE L.

€ (150-250) 200
71 1191 Harmsen van Beek F  Röling M  b 1943 71 1191 Harmsen van Beek F Röling M b 1943
71 1191 Harmsen van Beek F  Röling M  b 1943 71 1191 Harmsen van Beek F Röling M b 1943
71/1191 [Harmsen van Beek, F.]. Röling, M. (b.1943). (Trompe l'oeil showing a shelf with a vase, a bowl, toys(?) and several attached papers incl. a playing card). Oil on loose two panels, together 82x103 cm.

- Soiled and rubbed.

= Painting on the doors of the kitchen cupboard of Fritzi Harmsen van Beek from her house in Garnwerd. M. Meijer, Hemelse mevrouw Frederike (2018), p.486 and col. plate between p.512 and 513: "Frederikes keukenkast beschilderd door Matthijs". "Eind jaren zeventig leert Harmsen van Beek de schilder Matthijs Röling kennen, die haar geliefde zal zijn tot 1990. (...) Hij beschildert haar keukenkast en maakt ook verschillende portretten van haar." (F. Harmsen van Beek - Stoeten ritseldingen (2018), p.91).

€ (1.500-2.500) 1500
71 1192 Harmsen van der Beek C ten 71 1192 Harmsen van der Beek C ten
71/1192 Harmsen van der Beek, C. ten. Four AUTOGRAPH LETTERS SIGNED ("Co", 1x "Cobus") to his wife Freddie Langerer ("Liefste Fred"), undated (all early 1948), pen and ink, each 1 leaf (1x fold.), recto only, each illustrated w. an ORIGINAL COL. PENCIL DRAWING, 3x w. original autograph envelope (all addressed "Mevrouw Freddie ten Harmsen van der Beek-Langeler/ Kamer 17").

= Loving, moving letters that Eelco ten Harmsen van der Beek wrote to his wife in the period that she was hospitalized, early 1948; on 18 February 1948 Freddie Langerer died of pancreatic cancer. "(...) Nu breng ik je nog even dit briefje, dan heb je het morgenochtend. Hier gaat alles goed. Cuun zorgt nu voor alles en Frits, Hein en Oma zijn erg lief, en Bonnema heeft iederen dag zijn wandeling (...)"; "(...) Ik hoop dat je goed geslapen hebt, lieveling en dat alles vandaag weer een beetje beter gaat. Voor de lange ochtend schrijf ik je maar een briefje al heb ik niet zoo veel bizonders te zeggen (...)"; "(...) Goeie morgen, lieveling ik hoop dat je heerlijk geslapen hebt, en wat uitgerust bent ondanks al die toestellen om je heen. Je zag er gisterenavond een beetje slaperig uit, ik heb dus alle hoop, dat het gelukt is en dat we vandaag, net als gisteren we je weer wat beter terug vinden (...)"; "(...) Daar is mijn briefje weer. Wat ben ik gisteren fijn lang bij je kunnen blijven (...). Houd goeden moed lieveling, ondanks alle narigheid, elken dag een klein stapje naar de beterschap (...)"; "(...) Toen ik je gisteren achter liet met dat nare ding door je neus had ik zoo'n medelij met je en ik had zoo graag nog willen blijven, maar was bang dat ik je wakker hield. (...) Vanmiddag om 3 uur kom ik weer en blijf dan fijn een poosje bij je. Hier het liefste oogenblik van den dag. Tot straks dus, je liefhebbende Co. Daaaag." M. Meijer, Hemelse mevrouw Frederike (2018), p.97 (note): "Elke ochtend had Eelco een liefdesbrief voor haar naar het ziekenhuis gebracht. om de tijd tot het middagbezoekuur voor haar te bekorten". Recto of the fold. letter also comprising a letter by Freddie Langerer's mother ("Lieve Frie, Ook een lettertje van je Mam (...)") and one of the letters w. an added 'voucher': a small col. pencil drawing of a dog, "Goed voor één hond", monogrammed and dated "5 April 46". Provenance: the estate of Fritzi Harmsen van Beek.

€ (200-300) 1000
71 1193 Hattum J van 71 1193 Hattum J van
71/1193 Hattum, J. van. Noord-Noord-West. N.pl., De Boekvink, n.d. (= Amst., R. Kuipers, 1944), (12)p., facsimile of manuscript text, printed in 100 numb. copies, orig. wr.

- Yellowed/ sl. browned (incl. part of backwr.); wr. sl. soiled.

= With AUTOGRAPH DEDICATION "Voor Henk 8-10.'44". De Jong 365.

Idem. "Die kleine Tänzerin (...). Übersetzt aus dem Niederländischen von Henk Peters". Manuscript by HENK PETERS, pen and ink, title and 11 lvs., recto only, bound in contemp. simple boards, square sm. 8vo. - AND 1 similar manuscript booklet by Henk Peters, w. (Dutch) texts by Adriaan Morriën and Hella S. Haase and German texts by R.M. Rilke (2x), Henk Peters (2x) and Friedrich Nietzsche.

€ (30-50) 30
71 1194 Haverschmidt F  under pseud Piet Paaltjens 71 1194 Haverschmidt F under pseud Piet Paaltjens
71/1194 Haverschmidt, F., under pseud. Piet Paaltjens. Snikken en grimlachjes. Academische poëzie. Schiedam, H.A.M. Roelants, n.d. (1867), 1st ed., XVI,91,(3)p., lithogr. portr. on chine collé, orig. giltlettered cl., sm. 8vo.

- Occas. sl. fingersoiled in lower right corner; portrait without the protective flimsie; lower hinge broken. Spine-ends sl. worn. Good/ fine copy.

= The portrait looking to the right.

€ (50-70) 90
71 1195 Hermans W F 71 1195 Hermans W F
71/1195 Hermans, W.F. "Haperingen in de verfstrook." (Freddy de Vree). Original watercolour, 21x6x15 cm. (leaf), monogrammed, titled and "No.2" in pen and ink, w. date stamp "24 Jan. 1977".

- Some inkstaining on verso, sl. shining through on recto. = SEE ILLUSTRATION PLATE L.

€ (600-800)
71 1196 Hermans W F 71 1196 Hermans W F
71/1196 Hermans, W.F. Que manque-t-il? Original photocollage, ±1978, 23,2x17,2 cm., signed on mount in pen and ink.

= Published in Het hoedenparadijs. 40 collages van Willem Frederik Hermans (1991), p.(31). Provenance: private collection; purchased from Antiquariaat Schuhmacher; before that booksellers Dekker & v.d.Vegt. SEE ILLUSTRATION PLATE LI.

€ (800-1.000) 800
71 1197 Hermans W F 71 1197 Hermans W F
71/1197 Hermans, W.F. Three TYPESCRIPT LETTERS SIGNED (all "W.F. Hermans" in pen and ink) to "Internationaal Literatuur Bureau" ("Zeer geachte Heer de Wit"/ "Zeer geachte Heer Kohn"/ "Mijne Heren"), dated "9 juni '64" to "9 sept. '65", all 1 leaf, recto only, w. printed letterhead "Dr. W.F. Hermans/ Groningen (...)", 1x w. orig. typescr. envelope.

- All letters w. filing holes in left blank margin; first letter w. sm. dam. in upper blank margin.

= All concerning the possible publication of German translations of Moedwil en Misverstand, De donkere Kamer van Damokles and Paranoia. "(...) Het door u aan Suhrkamp Verlag als mijn agent aangeboden boek 'Paranoia' is door Suhrkamp niet geaccepteerd. Uw aanbieding heeft een negatief resultaat gehad. (...) Ik kan u voorshands geen toestemming geven verder als agent voor 'Paranoia' of welk ander boek van mijn hand ook op te treden (...)" [09/09/1965].

€ (100-150) 275