1118 - 1282     DUTCH LITERATURE (including AUTOGRAPHS)

Page 8 of 9 Results 141 - 160 of 165
71 1258 Roland Holst A 71 1258 Roland Holst A
71/1258 Roland Holst, A. De afspraak. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1946, 4th ed., 77,(2)p., orig. hcl.

- Endpapers yellowed. Frontcover sl. browned along upper margin; covers some sl. occas. soiling.

= With AUTOGRAPH SIGNED quatrain on first free endpaper: "Voor Nike -/ deez opdracht om, zoo mooglijk, te vergoeden,/ dat dit drukwerkje zoo veel minder geeft/ aan elk die leeft van wat hij nog niet heeft, dan de titel doet vermoeden./ [sign.]/ (alias Jany)".

Idem. Uitersten. The Hague, B. Bakker, 1967, 1st ed., 71,(34)p., facs. ills., full-p. photogr. ills., printed in 2.500 copies, orig. cl. w. (partly yellowed) dustwr., sq. 8vo. - WITH loosely inserted AUTOGRAPH LETTER SIGNED to W. van Elden, dated "Bergen N.H. 15.ii.'67", blue ballpoint, 1 leaf, recto and verso, in orig. envelope.

= Sending Van Elden praise for his translation of Rutebeuf and promising him to send Uitersten. "(...) dank voor de trefzekere vertaling van Rutebeuf! - Wat is zulk een man al is hij dan 2 eeuwen voor Villon, toch nog vlak bij ons! - Het mengsel van galgenhumor en jammerklacht kan om zoo te zeggen straks op straat voorbijgaan (...)".

AND 7 others by the same.

€ (120-150) 140
71 1259 Roland Holst A 71 1259 Roland Holst A
71/1259 Roland Holst, A. AUTOGRAPH LETTER SIGNED to "Zeer geachte Heer Bantzinger", dated "Maandag (...) 17.i.'44-", pen and black ink, 1 leaf, recto only.

- Filing holes in left blank margin; sm. tear in margin on horizontal middle fold.

= Presenting Bantzinger a copy of the pirated edition of Roland Holst's In memoriam Charles Edgar du Perron et Menno ter Braak: "(...) U begrijpt wel, dat ik in deze uitgave (...) liever noch mijn naam, noch een opdracht schrijf. Zoowel de slordige binding als de fouten van de tekst komen voor rekening van hem, die de uitgave en het voorwoord op zijn geweten heeft (...)". J. van der Vegt, A. Roland Holst, Biografie (2000), p.394f.

WITH a copy of the ed. referred to in the letter: Idem. In memoriam Charles Edgar du Perron et Menno ter Braak. Obierunt idibus V MCMXL. Introd. "Anonymus fecit" (= E. van der Veen). N.pl., n.publ. (Rott., E. van der Veen and J. Frenkel), 1942, (16)p., printed in 50 copies, orig. boards.

- Contemp. owner's entry on first free endpaper; sm. stain in upper blank corner throughout. Backstrip and margins of covers (sl.) browned.

= De Jong 711.

€ (80-100) 200
71 1260 Roland Holst A 71 1260 Roland Holst A
71/1260 Roland Holst, A. "Het is een groote eer, die mij hedenavond, tot mijn grooten spijt, te beurt valt (...)". AUTOGRAPH SPEECH, blue ballpoint, 3 numb. lvs. (first leaf unnumb.), 20,7x29,5 cm., recto only.

= Text of the speech that Roland Holst held when he represented Simon Vestdijk, who due to illness, couldn't be present to accept the Constantijn Huygensprijs rewarded to him in 1955. "(...) Ik sta hier dus eigenlijk als een dubbelwezen: tegelijk als Vestdijk, en als mijzelf: een combinatie, die mij, hoe zéér ik er mij door voel gevleid, toch niet makkelijk valt, en die mij dus wel toestaat, haar van korte duur te doen zijn (...)".

€ (100-150) 210
71 1261 Roland Holst A 71 1261 Roland Holst A
71/1261 Roland Holst, A. "Klacht van Oisin." "Leven en Lied." "Troosten." Three AUTOGRAPH POEMS, pen and ink, 5/ 2/ 1 lvs., each 20,3x16 cm., recto only.

- All lvs. w. 2 sm. pieces of paper tape in upper margin verso.

= With general title "Gedichten" (at the top of the first leaf), numbering of the lvs. and w. "A. Roland Holst" (at the end of the second poem), all in a diff. handwriting. All first published in De gids 76 (1912), but only the second poem included in Verzen; cf. Verzameld Werk - Poëzie, p.1096, 143 and 1100, w. small variant.

WITH: the printed proofs for the publication in De gids, 8p., w. AUTOGRAPH CORRECTIONS in pen and ink and adding the caption "Blaricum. Nov. 1911" to the first poem.

= SEE ILLUSTRATION PLATE LIII.

€ (150-250) 150
71 1262 Roland Holst A and Vestdijk S 71 1262 Roland Holst A and Vestdijk S
71/1262 Roland Holst, A. and Vestdijk, S. Swordplay Wordplay, kwatrijnen overweer. 's-Graveland, De Driehoek, 1950, 1st ed., 34p., orig. wr.

- Some foxing.

= Podium reeks. With AUTOGRAPH SIGNED DEDICATION: "In dankbare herinnering van [sign.]. Bergen N.-H. 17.xi.'52", and w. small autogr. correction in the text on the flap of the dustwr.

WITH loosely inserted: Idem. AUTOGRAPH LETTER SIGNED to "Zeer geachte Mevrouw van Berckel", dated "Maandag (...) Bergen N.-H. 17.xi. '52", blue ballpoint, 2 lvs. (3p.).

= "(...) Mag ik u beiden (...) dit boekje aanbieden? Het bevat een kwatrijnen-duel, dat ik enkele jaren geleden uitvocht met mijn vriend Vestdijk.... en dat wij beiden in vriendschap overleefden. (...) In dit boekje richt mijn 'Swordplay' zich nogal eens tegen zijn zéér boeiend werk 'De toekomst der religie', dat ik uw man als prikkel-lectuur in den hoogsten zin kan aanbevelen! De meeste kwatrijnen zijn in gekscherende toon geschreven, maar enkele van de mijne willen even een ander niveau benaderen (...)".

€ (60-80) 140
71 1263 Roland Holst van der Schalk H 71 1263 Roland Holst van der Schalk H
71/1263 Roland Holst-van der Schalk, H. Sonnetten en verzen in terzinnen geschreven. Amst., Scheltema & Holkema, 1895, 1st ed., (16),123,(2)p., printed in red and black, typography by R.N. ROLAND HOLST, orig. gilt limp overlapping vellum w. ties, sm. 4to.

- Some browning/ foxing, mainly in margins. Vellum dustsoiled/ stained; upper joint split over ±4 cm. and lower joint split at foot of spine w. sm. dam.; lacks 1 tie.

= Braches 1673.

WITH loosely inserted: Idem. Two AUTOGRAPH LETTERS SIGNED "Henriette Roland Holst" to W. van Hooff Gualthérie van Weezel, dated "Buissche Heide bij Zundert, 19 Sept. 1930" and "Bloemendaal 18 Dec. 1930", pen and ink, each 1 leaf, recto only, 1x w. orig. (dam.) envelope.

= Both concerning the possibility of publishing the Dutch translation of the diary by Leo Tolstoi. "(...) Wanneer u het aan Dirk Coster aanbiedt voor "de Stem" hebt u dunkt mij wel kans dat hij het aanneemt (...)" [19/09/1930]. "(...) Ik kan u slechts één raad geven - en ik zou u geen ànderen kunnen geven, zoo u van Bussum hierheen kwam - en die is: probeert u net zoolang een tijdschrift te vinden dat het wil opnemen, tot u er eentje hebt. Er zijn er legio (...)" [18/12/1930].

€ (100-150) 170
71 1264 Slauerhoff J 71 1264 Slauerhoff J
71/1264 Slauerhoff, J. Het verboden rijk. Rott., Nijgh & van Ditmar, 1932, 1st ed., 190,(2)p., title-vignette and orig. plain wr. w. dustwr. by J. CANTRÉ.

- Dustwr. sl. frayed (dam. at top of spine), yellowed on backstrip and along margins; frontwr. a few sm. stains.

= Rare in the orig. wr.

Eeden, F. van. De kleine Johannes. The Hague, Mouton & Co., 1893, 3rd ed., (6),192,(3)p., portrait of the author by JAN VETH, orig. gilt pict. cl.

- Spine-ends and joints sl. worn. = Braches 2277.

Idem. De kleine Johannes. Tweede/ Derde deel. Amst., W. Versluys, 1905/ 1906, 1st ed., 2 vols., (6),216; (4),355p., orig. (not unif.) dec. cl.

- Top of spine vol. 3 w. sm. tear.

AND 5 others in 6 vols., i.a. J. SLAUERHOFF, Verzameld proza (The Hague/ Rott., 1975, 2 vols., orig. unif. giltlettered cl., slipcase).

€ (70-80) 70
71 1265 Slauerhoff J 71 1265 Slauerhoff J
71/1265 Slauerhoff, J. Verzameld proza. The Hague/ Rott., Nijgh & Van Ditmar, 1975, 2 vols., 436; 437-974(5)p., orig. unif. giltlettered cloth, in slipcase (fine). Terborgh, F.C. Verzameld werk. Amst., De Bezige Bij, 1975-1977, 2nd/ 1st ed., 4 vols., orig. unif. cl. w. dustwr. (backstrips of dustwr. sl. sunned). Roland Holst, A. Verzameld werk. Poëzie. Proza. Amst., G.A. van Oorschot, 1981-1983, 4 vols., india-paper, orig. unif. cl. w. dustwr. (backstrips of dustwr. Proza vols. sunned).
€ (40-60) 40
71 1266 Snijders A L 71 1266 Snijders A L
71/1266 Snijders, A.L. Berichten aan een hoofdredacteur. Amst., T. Rap, 1992-1995, 1st ed., 4 vols., orig. unif. wr.

- Complete set in mint condition.

= I. Ik leef aan de rand van de wereld [debut]; II. Het kalme glijden van de boot naar de waterval; III. De taal is een hond; IV. Niets is zo mooi als nutteloze kennis.

€ (70-90) 70
71/1267 De stem uit St Helena door een allergeduchtsten tegenklank uit London beantwoord 71/1267 De stem uit St Helena door een allergeduchtsten tegenklank uit London beantwoord
71/1267 De stem uit St. Helena door een allergeduchtsten tegenklank uit London beantwoord. Rott., Arbon en Krap, 1823, 142p., contemp. hcalf.

- Trifle foxed. Binding sl. rubbed.

Maitland, F.L. Verhaal van de overgave en het verblijf van Napoleon Buonaparte (...). Amst., G.J.A. Beijerinck, 1826, VIII,236p., contemp. hcalf w. gilt spine.

- Bookplate on upper pastedown. Spine worn.

AND 6 others, i.a. H.W. TIJDEMAN, Letter-en geschiedkundige mengelingen (Zaltb., 1836, contemp. hcl.) and M.P. LINDO, Losse schetsen in en om Parijs in den zomer van 1852 (Arnhem, 1853, plates, orig. printed boards).

€ (40-60) 120
71/1268 Tegenstroom Literair maandblad Year 1  year 2 no 4 Ed T Kars B van Houten and Keller 71/1268 Tegenstroom Literair maandblad Year 1 year 2 no 4 Ed T Kars B van Houten and Keller
71/1268 Tegenstroom. Literair maandblad. Year 1 - year 2, no.4. Ed. T. Kars, B. van Houten and Keller. Amst., n.publ. (the editors), 1964-1965, 10 vols., ills., orig. unif. wr.

- A few spine-ends trifle dam.

= All published. The periodical ceased to exist when the main editor Theo Kars was arrested for fraud. "Op 24 april zijn - van mijn medewerkers - T. Kars en K. Brants gearresteerd. Zij worden verdacht van de fraude die op 27 november 1964 de Rijkspostspaarbank 78.000 gulden gekost heeft. Omdat T. Kars - zowel geestelijk als materieel - de moter van dit tijdschrift was, zal de publicatie hiervan tijdens zijn afwezigheid gestaakt worden. (...) Een rubriekschrijver insinueerde - over Tegenstroom sprekend - dat mensen die gearresteerd worden, om die reden natuurlijk geen oordeel zouden hebben kunnen vellen over de hedendaagse Nederlandse literatuur. Het één heeft niet te maken met het ander, maar men moet er wel een verband in brengen als men zich wil troosten, en zich wil wijsmaken, dat de uitbrander, die Tegenstroom de tweede-rangs auteurs gaf, nu toch nog met een sisser blijkt te zijn afgelopen. De hoofdstroom - die door dergelijke banaliteiten gevormd wordt - zal nu weer ongehinderd kunnen vloeien. Dat wij dit ééns zouden moeten laten gebeuren, hebben wij altijd verwacht. Het ging ons om het juiste woord, niet om het laatste." (B. van Houten in the introd. "Het einde van Tegenstroom" to the last issue).

€ (50-70) 80
71/1269 Tollens Cz., H. (Works). The Hague/ Leeuw., J. Immerzeel/ G.T.N. Suringar, 1828-1855, various eds., 7 parts in 11 vols., 11 (ident.) engr. titles, contemp. unif. hcalf w. mor. letterpiece.

- Sl. foxed. Covers rubbed; spine-ends worn.

= Despite defects an attractive set. Gedichten (1831, 5th ed., 3 vols.); Nieuwe gedichten (1828, 2nd ed., 2 vols.); Verstrooide Gedichten (1840, 1st ed.); Laatste gedichten (1848, 1st ed., 2 vols.); Dichtbloemen (1839, 1st ed.), Nalezing (1855, 1st ed.) and Romancen, balladen en legenden (1832, 3rd ed.).

€ (80-100)
71/1270 Twen/ Taboe Ed A van der Louw R Ferdinandusse M Zweers a o Year 1 no 1 4 71/1270 Twen/ Taboe Ed A van der Louw R Ferdinandusse M Zweers a o Year 1 no 1 4
71/1270 Twen/ Taboe. Ed. A. van der Louw, R. Ferdinandusse, M. Zweers a.o. Year 1, no.1-4. Amst., n.publ., (1960-1961), 6 vols. (3x vol. 2), ills., orig. unif. wr., folio.

- Spines sl. worn.

= All published. Contains contributions by i.a. R. Campert, H. Claus, Lucebert, C.B. Vaandrager, W.F. Hermans, C. Nooteboom and photogr. ills. by i.a. E. van der Elsken, J. van der Keuken and S. Sannes.

AND 2 others.

€ (30-50) 50
71 1271 Vermeylen A 71 1271 Vermeylen A
71/1271 Vermeylen, A. AUTOGRAPH LETTER SIGNED to Dirk Coster ("Waarde Heer Coster"), dated "Ukkel, 30.8.20", pen and ink, 1 fold. leaf, recto and verso (4p.).

= Extensive and interesting letter, on Vermeylen's editorship of De Stem and on Flemish literary life. "(...) Ik ben waarlijk beschaamd, dat U nog zoo vriendelijk aandringt om me in de redactie op te nemen: heusch, ik begrijp niet, dat mijn naam voor het Hollandsche publiek zooveel beteekenis kan hebben. (...) ik vind het in alle opzichten beter, voorloopig niet als redacteur op te treden. Niet alleen omdat ik heelemaal geen lust meer heb, in het wereldje van onze Vlaamsche literatuur de rol van een "leider" te spelen en liefst, volkomen vrij, op een behoorlijken afstand van dat wereldje blijf (...). Doch de voornaamste reden blijft toch: dat zulk een verbinding aan een Hollandsch orgaan me in dezen tijd "kwetsbaarder" zou maken en de zaak die ik voorsta wellicht schaden kan. Den strijd voor de vervlaamsching van de Gentsche Hoogeschool geef ik niet op (...) en ik mag geen enkele aanleiding tot persoonlijke aanvallen geven (...)". Following i.a. recommendations and suggestions for Flemish editors and contributors, and ending the letter with "Ik heb twaalf dagen doorgebracht in de krankzinnigen-kolonie te Gheel (niet als patiënt!): dat heeft me buitengewoon veel geleerd. Maar nu geen tijd om verder te praten! Tot later"! Hartelijk, Uw [sign.]".

Coster, D. Het tweede boek der maginalia. Amst., Em. Querido, 1939, 1st ed., 160,(2)p., orig. giltlettered cl., large 8vo.

- Bookplate (of Antoon Deering) on first free endpaper. Backstrip sunned.

= With AUTOGRAPH SIGNED DEDICATION on prel. page: "Voor Willem, in gedachte aan het jaar 1919 van Dirk, thans 1939, in Delft".

Idem. Verzameld proza. Tweede bundel. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1927, 1st ed., 233,(2)p.

= DELUXE COPY, printed on laid paper, bound in gilt full vellum, t.e.g., SIGNED "Dirk Coster" and "no.20" in pen and ink on htitle.

AND 2 incomplete AUTOGRAPH MANUSCRIPTS by the same: "Het Doodenoffer. August 1809" (pen and black ink, 1 leaf, 25x21 cm., recto only. First leaf of (?) only) and "Avond voor Kerstmis" (pen, black and (corrections in) red ink, 2 lvs., 24,6x13,2 cm., recto only. Yellowed; 2nd leaf lacks portion of lower corner w. loss of some letters. First and 2nd leaf of (?) only).

€ (100-150) 100
71 1272 Vestdijk S 71 1272 Vestdijk S
71/1272 Vestdijk, S. "Een Alpenroman". TYPESCRIPT NOVEL (carbon copy), 457[= 466] numb. A4 lvs. (mainly yellow, partly sl. diff. size), recto only.

- Most lvs. w. filing holes in left blank margin.

= Some corrections in pen (not by the author). The first leaf w. heading "EEN ALPENROMAN/ door/ S. Vestdijk (...)"; the last leaf w. closing "Doorn, Oktober-December 1960". In the orig. (dam. and stained) stiff paper portfolio w. mounted typescript ticket of publisher De Bezige Bij on front, reading "Vestdijk, EEN ALPENROMAN/ (duplicaat Ms overgetypt)". The complete typescript as probably meant for the printer.

WITH a copy of the published novel (Amst., De Bezige Bij, 1961, 1st ed., orig. cl.).

€ (250-350) 250
71 1273 Vestdijk S 71 1273 Vestdijk S
71/1273 Vestdijk, S. AUTOGRAPH LETTER SIGNED to "Zeer geachte heer Schouwman", pen and ink, dated "Doorn 28-1-'59", 1 leaf, ruled paper, recto only.

= Letter to the pianist and composer Hans Schouwman about their mutual love for the symphonies of Sibelius and asking Schouwman if he is willing to lend him his book about Sibelius. Also telling him that he is specifically keen on reading any musicological material about Sibelius' music. Ends with the question whether Schouwman would agree with him that Sibelius was influenced by Bruckner.

€ (80-100) 200
71 1274 Vestdijk S 71 1274 Vestdijk S
71/1274 Vestdijk, S. Short TYPESCRIPT LETTER SIGNED to "Zeer geachte heer Hagen", dated "Doorn 30-7-'63", 1 leaf, recto only, in orig. typescript envelope.

= Providing information on the publication of his first poems. "(...) Toevallig was mijn eerste bundel ook een Vrije bladen-publicatie, namelijk de bundel "Verzen". De daarin vervatte gedichten zijn later alle in andere bundels herdrukt (...)".

LOOSELY INSERTED in: Idem. Verzen. Amst., De Spieghel, n.d. (1932), 1st ed., 42,(1)p., orig. wr.

- Yellowed. Backstrip and lower left corner of frontwr. dam. = De Vrije Bladen IX/ 6. Debut.

AND 7 others in 8 vols. by the same, all but one first editions, i.a. Fabels met kleurkrijt (1938, printed in 175 numb. copies, orig. cl. Top of spine sl. dam., frontcover w. sm. scratch; Ursa Minor 5); De nadagen van Pilatus (1938, orig. hcl. w. (frayed) dustwr.); De uiterste seconde (1942, printed in 500 copies, orig. wr. De Jong 862); Muiterij tegen het etmaal (1947, 2 vols., 2nd/ 1st ed., orig. unif. cl. w. (sl. dam.) dustwr.). - AND 1 other on the same. - ADDED: typescript letter signed by J.A.A. van Leent to "Zeer geachte Heer Vestdijk", dated "Den Haag, 23 December 1955", and 7 lvs. w. typescript poems by the same (under pseud. J. Valentin).

= Requesting Vestdijk for his opinion on his poems.

€ (100-150) 160
71 1275 Vestdijk S 71 1275 Vestdijk S
71/1275 Vestdijk, S. Simplicia. Rott., Nijgh & Van Ditmar, 1941, 1st ed., 110,(5)p., printed in 250 numb. copies (235), orig. plain wr. w. dustwr.

- Dustwr. sl. frayed and thumbed.

= Author's copy (numb. "5"), w. a large number of AUTOGRAPH corrections/ annotations in pencil (not all used in the Verzamelde Gedichten edition!), and w. loosely inserted leaflet w. more AUTOGRAPH corrections/ annotations in pen and ink. SEE ILLUSTRATION PLATE LIV.

€ (150-250) 375
71 1276 Vestdijk S 71 1276 Vestdijk S
71/1276 Vestdijk, S. Verzamelde gedichten. Amst./ The Hague, De Bezige Bij etc., 1971, 1st ed., 3 vols., XVI,465; XII,514; VI,567p., india-paper, orig. unif. cl., slipcase.

- Each vol. w. bookplate on first free endpaper. Otherwise fine.

Idem. Nagelaten gedichten. Ibid., idem, 1986, XXIII,691p., orig. cl. w. dustwr. (fine). - AND 2 others by the same.

€ (50-70)
71 1277 Vestdijk S 71 1277 Vestdijk S
71/1277 Vestdijk, S. De vliegende Hollander. Amst., P.N. van Kampen, (1940), 1st ed., 44p., 4 ills. and frontcover design by L. HOLMAN.

- First free endpaper mounted to upper pastedown. Top of spine sl. dam.; covers a few sm specks, some yellowing and vague foxing, mainly along margins.

= One of 25 arabic numb. copies on Hollandsch papier Van Gelder with the ills. (incl. frontcover) handcol. by L. Holman, SIGNED by the author and illustrator.

€ (80-100) 80