Live online bidding through 

invaluableLogo 115x38

Due to the regulations concerning the spread of the COVID-19 virus there will be NO VIEWING DAYS
and LIVE BIDDING IN OUR AUCTION ROOMS will not be possible


Click here for the actual schedule (order and details) of this sale!

1118 - 1282     DUTCH LITERATURE (including AUTOGRAPHS)

Page 3 of 9 Results 41 - 60 of 165
71 1158 Couperus L 71 1158 Couperus L
71/1158 Couperus, L. Psyche. Amst., L.J. Veen, (1904), 3rd ed., 176p., plates by D. CLAYTON CALTHROP, orig. blindstamped cl. by J. ROTGANS w. mounted plate by D. CLAYTON CALTHROP.

- Foxed. Spine-ends and corners worn; plate soiled and 2 dam. spots.

= Van Vliet, p.185 and 191, no.17. Only 250 copies were bound in this binding in 1909. The contents were planos left from the 3rd edition, but with the illustrations from the English translation of Psyche. The border on the frontcover was designed by Jan Rotgans for the cloth binding of Dionyzos (1904) (not mentioned by Van Vliet).

Idem. Psyche. Ibid., idem, (1899), 2nd ed., 143,(1)p., frontisp. by J. TOOROP, orig. giltlettered cl., 4to.

- Edges bookblock duststained.

= Van Vliet, p.184-185 and 189, no. 11. Five hundred copies of the 2nd edition were bound in cloth in 4 different colour schemes.

€ (50-70) 60
71 1159 Couperus L 71 1159 Couperus L
71/1159 Couperus, L. De stille kracht. Amst., L.J. Veen, n.d. (1900), 1st ed., 2 parts in 1 vol., (4),183,(1); (4),212p., orig. giltlettered and dec. orange batik cloth by C. LEBEAU.

- A few lvs. sl. foxed. Spine faded and soiled; covers partly faded and duststained.

= Van Vliet p.206, no.3; Braches 809.

€ (60-80) 90
71 1160 Couperus L 71 1160 Couperus L
71/1160 Couperus, L. Van en over mijzelf en anderen. Amst., L.J. Veen, n.d. (1910), 1st ed., (4),218,(1).p., orig.(?) hcl.

- Contents fine. Cloth spine worn; covers sl. browned.

= Rare binding: cream white linen spine with grey boards and blue lettering. Not in Van Vliet, probably a posthumous binding.

AND 3 others: i.a. the previous work in 1st ed. (in the binding by Taanman, Van Vliet 1); Derde Bundel (1916, light blue variant, 600 copies. Van Vliet 10); Wreede Portretten (2nd printing, 1st ed. of the 2nd part of Derde Bundel, 1917. Van Vliet 13).

€ (80-100) 80
71 1161 Couperus L 71 1161 Couperus L
71/1161 Couperus, L. Van oude menschen, de dingen, die voorbijgaan... Amst., Veen, n.d. (1906), 1st ed., 2 vols., (4),233; (4),221,(1)p., orig. unif. yellow wr. w. decoration in black by C. LEBEAU.

- Sl. foxed. Wrs. loose/ joints splitting; paper over spine of vol. 2 partly worn away; vol. 2 lacks backwr., but supplied in modern scan.

= Van Vliet p.245 no.3, but mentioning only copies with 2 parts in 1 vol. Van Winden: "De eerste band (de zgn. 'wagenwielenband') van Lebeau is het zeldzaamst. Voorzichtig geworden door eerdere verliezen liet Veen er, ondanks goede verwachtingen, maar een zeer gering aantal van maken."

€ (100-150) 110
71/1162 Couperus, L. Verzamelde werken. Amst., Van Oorschot, 1953-1957, 12 vols., india-paper, orig. unif. cl. w. dustwr.

- Fine set.

Schendel, A. van. Verzameld werk. Amst., Meulenhoff, 1976-1978, 1st ed., 8 vols., india-paper, orig. unif. cl. w. dustwr. Gijsen, M. Verzameld werk. Amst. etc., Meulenhoff etc., 1977, 6 vols., orig. unif. cl. w. dustwr.

€ (70-90)
71/1163 Couperus, L. De verzoeking van den H. Antonius naar Gustave Flaubert. Fragmenten. Amst., L.J. Veen, 1896, 1st ed., (4),176p., orig. cl.

= Van Vliet, p.171: "Oplage waarschijnlijk 500 exemplaren". Rare.

Idem. Aan den weg der vreugde. Ibid., idem, 1908, 1st ed., (4),207p., later cl. but with the orig. wr. by R.N. ROLAND HOLST pres.

= Cf. Van Vliet, p.247, no. 3, mentioning a copy also printed in red, but on cloth instead on a wrapper.

AND 19 others in 22 vols. by the same, all first ed., w. various (sm.) defects, i.a. Wereldvrede (1895), Willeswinde (1895), Hooge troeven (1896), Fidessa (1899), Langs lijnen van geleidelijkheid (1900), Over lichtende drempels (1902), Korte Arabesken (1911), De Zwaluwen neergestreken (1911), Van en over alles en iedereen (1915, orig. hcl.); De ongelukkige (1915), De verliefde ezel (1918, orig. wr.).

€ (200-300)
71/1164 Couperus, L. Volledige werken. Ed. K. Reijnders, E. Braches a.o. Utr./ Antw., L.J. Veen, 1988-1996, 48 (of 50) vols., orig. unif. cl. w. dustwr.

- Lacks 2 vols. A few dustwr. sl. soiled and rubbed near spine-ends.

€ (70-90)
71/1165 Couperus, L. Wereldvrede. Amst., L.J. Veen, n.d. (1895), 1st ed., (4),379p., orig. dec. cl. by H.P. BERLAGE.

- Owner's entry on title; trifle/ sl. foxed, more so towards the end. Backcover sl. smudged.

= Van Vliet p.162, no.1; Braches 154.

Idem. De stille kracht. Ibid., idem, n.d. (1900), 1st ed., 2 parts in 1 vol., (4),183,(1); (4),212p., orig. giltlettered and dec. orange batik cloth by C. LEBEAU.

- Bookblock loose; sl. foxed. Spine sunned and worn; covers sl. foxed.

= Van Vliet p.206, no.3; Braches 809.

Idem. Majesteit. Ibid., idem, n.d. (1893), 1st ed., 2 parts in 1 vol., (4),256; (4),265,(2)p., orig. green cl. w. dec. in brown by R.N. ROLAND HOLST.

- Upper hinge broken; first quire loose. = Van Vliet, p.143, no.1; Braches 1665.

AND 1 other by the same, Hooge troeven (Amst., (1896), 1st ed., orig. cl. by H.P. BERLAGE).

€ (70-90) 70
71 1166 Dèr Mouw J A 71 1166 Dèr Mouw J A
71/1166 Dèr Mouw, J.A. Volledig dichtwerk. Amst., G.A. van Oorschot, (1986), 1st ed., 895,(1)p., india paper, orig. cl. w. dustwr. Slauerhoff, J. Verzamelde gedichten. The Hague/ Rott., Nijgh & Van Ditmar, 1961, 6th ed., 950,(1)p., india-paper, orig. cl. w. dustwr. Gorter, H. Verzen. De editie van 1890. Introd. and annot. E. Endt. Amst., Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1978, 2nd ed., 235,(2)p., orig. cl. w. dustwr. - AND 7 others similar (collected poetry) by J.C. Bloem, G. Komrij, J.H. Leopold, M. Nijhoff, J. van Nijlen, A. Verwey and H. Warren (all fine).
€ (50-70) 70
71 1167 Deyssel L van 71 1167 Deyssel L van
71/1167 Deyssel, L. van. "Acht Dagen door Henriëtte Mooy." AUTOGRAPH ESSAY SIGNED, dated "Haarlem, 6 October 1920", pen and black ink, 1 leaf, 34x21,5 cm., recto only.

- Sl. yellowed; horizontal and vertical middle-fold; a few sm. marginal tears (2x strengthened w. scotch on verso).

WITH: Mooy, H. Acht dagen. Wieltocht. Bussum, C.A.H. van Dishoeck, 1921, 1st ed., VIII,204,(3)p., orig. giltlettered cl.

- Binding trifle waterwrinkled.

= One of 10 numb. copies printed on laid Pannekoek paper, signed by the publisher. This copy ("No.2") from the library of LODEWIJK VAN DEYSSEL, with AUTOGRAPH SIGNED DEDICATION: "Met veel dank aan onzen vereerden Leermeester en Vriend K.J.C. Alberdingk Thijm van Henriëtte Mooy. 26 November 1921 Amsterdam - Haarlem." The text of the printed introduction on p.VII-VIII is identical to the manuscript original, apart from the word "Boerenhuisjes" (line 13 in the manuscript) that was misread "Bovenhuisjes" for the printed version (line 12). "De Acht Dagen, het boek van Mejuffrouw Henriëtte Mooy, de schrijfster van het goede, hoewel iets te lange, meisjesboek Van den Hak op den Tak, is goed, omdat het éen gelijkmatig voortgolvende stroom van jonge levensvreugde is, waarvan de golven onophoudelijk door de aardigste impressies licht zijn gekleurd. Ofschoon zulk een werk niets anders is dan het dagboek-verhaal van een vélocipède-tocht door Twente en de Veluwe, is het éen aanhoudend zwemmen door de levensheerlijkheid. Niets leende zich dan ook zoo goed als een fietsreis voor deze snel zich voortbewegende opgetogenheid. (...)."

€ (100-150) 100
71 1168 Deyssel L van 71 1168 Deyssel L van
71/1168 Deyssel, L. van. Een wederwoord voor Dr. H.J.A.M. Schaepman. Nog over "Fransche meesters". Amst., J.D. Brouwer, 1882, 1st ed., 24p., orig. wr., large 8vo.

- Wrappers split at spine-ends, yellowed and (frontwr.) sl. foxed.

= Van Deyssel's first separate book publication, with pseudonymous AUTOGRAPH DEDICATION SIGNED to the author's father: "Aan professor J.A. Alberdingk Thijm van L. van Deyssel. Amst., 4.(3).'82." One of the last chapters in the polemic between J.A. Alberdingk Thijm and H.J.A.M. Schaepman. H.G.M. Prick, In de zekerheid van eigen heerlijkheid. Het leven van Lodewijk van Deyssel tot 1890, p.308 and passim: "Op 26 maart 1882 kon Karel een punt zetten achter zijn repliek op 'Het goed recht der katholieke kritiek'. Die repliek zou op dinsdag 4 april het licht zien bij Jan. D. Brouwer te Amsterdam, in de vorm van een vierentwintig pagina's tellende brochure (...). De oplage van 545 exemplaren was medio april al uitgeput, zodat in de tweede helft van die maand een tweede druk kon verschijnen (...) voorwaar geen gering succes voor iemand die nog een maand of vijf naar zijn achttiende verjaardag zou moeten uitzien. Een wederwoord voor Dr. H.J.A.M. Schaepman is later een zeer verborgen leven gaan leiden. Het aantal bibliotheken dat over een exemplaar beschikt, laat zich tellen op de vingers van één hand. (...) In hoever op de kritiek van Karel enige verbittering van Jozef is geprojecteerd, valt onmogelijk te bepalen; wij houden alleen deze uitkomst, dat de ongelukkige pennestrijd twee katholieke meesters van elkaar vervreemdde. Laat Van Deyssels rol hier alles behalve verzoenend zijn geweest en mogelijk niet zonder leedvermaak de scheiding bevorderd hebben tussen een paar geestverwanten, die hem beiden innerlijk vreemd waren of tenminste werden, toch blijft in de grond een ernstige schakering tussen Thijm en Schaepman beslissend voor het geval, dat in de een of andere vorm ooit moest worden uitgemaakt." On the origins of the conflict, see M. Sanders, Het spiegelend venster. Katholieken in de Ned. literatuur (1870-1940) (2002, internet abstract). "Tijdens de hoogtijdagen van het georganiseerde katholicisme werd op instigatie van kerkelijke gezagsdragers gewerkt aan de uitbouw van wijdvertakte netwerken (...). De katholieke kunst en literatuur moesten op de nationale kaart worden gezet en gelovigen moesten worden afgeschermd van de verderfelijk geachte moderne kunst. (...) Maar er klonk in katholiek Nederland ook een ander geluid, afkomstig van J.A. Alberdingk Thijm. In een reeks aanvaringen met zijn cultureel behoudende geloofsgenoten verdedigde Thijm de moderne literatuur en streed hij voor een verruimde katholieke esthetica. Zijn pleidooi voor de moderne Franse toneelliteratuur bracht hem in 1881 in conflict met Herman Schaepman, die Thijm betichtte van literaire lichtzinnigheid. Volgens Schaepman moest de literatuur van geloofsgenoten in de eerste plaats de katholieke zaak en het roomse volk dienen. Tussen de moderne, autonome literatuur en de katholieke levensbeschouwing lag volgens hem dan ook een onoverbrugbare kloof. De tweespalt tussen "Thijmianen" en "Schaepmanianen" zou het literaire en artistieke debat onder katholieken tussen 1870 en 1920 beheersen."

€ (150-250) 150
71 1169 Deyssel L van 71 1169 Deyssel L van
71/1169 (Deyssel, L. van). K.J.L. Alberdingk Thijm, Homme de lettres. Baarn (Holland). N.pl., n.publ., n.d. (Baarn, the author, 1917), 1st ed., 14,(2 blank)p., orig. stiff paper wr. (w. letterpress "Nos contemporains (Tiré-à-part)"), 4to.

- Page 2 w. sm. dam. spot (w. loss of letters) from pages formerly stuck together.

= Very rare and curious publication, printed in 80 copies. The main text (p.1-3) was originally published in the second volume of the series Nos Contemporains, devoted to "Les Pays-Bas" (Berlin, 1911), but is here reprinted with 11 pages of additional notes written by Van Deyssel himself, and mainly consisting of long lists of names, i.a. of people who visited him in Baarn between 1893 and 1917.

Verwey, A. Mijn meening over L. Van Deyssels Roman Een Liefde. Amst., W. Versluys, 1888, (2),24p., orig. wr.

- Yellowed; sm. number in pen on title and frontwr. Wrappers frayed/ w. marginal damages.

= From the library of Jan Veth, w. his owner's stamp on the title and his bookplate on verso of frontwr.

WITH loosely inserted the prospectus for the 2nd ed. (1899) of Een Liefde, recto w. nice col. lithogr. border by THEO NIEUWENHUIS (Braches 1585).

€ (60-80) 90
71/1170 Draakje No 1 3 and 6 Ed Reid de Jong Kees Stempels a o 71/1170 Draakje No 1 3 and 6 Ed Reid de Jong Kees Stempels a o
71/1170 Draakje. No. 1, 3 and 6. Ed. Reid de Jong, Kees Stempels a.o. Rott., n.publ., 1959, 3 vols., each 44p., cyclostyled, orig. (not unif.) wr., i.a. by REID DE JONG, obl. 8vo.

- Yellowed. No.3 partly loose; backstrip of no. 6 sl. dam.

= Rare periodical. Contains i.a. contributions by Riekus Waskowky and Estaban Lopez.

AND 4 odd issues of other similar periodicals: VLUCHT, no.1 (1938, orig. wr. Wrappers loose and frayed); SEMAPHORE, no.A (1945, orig. wr. De Jong 1001); BRAAK, no.7 (1951, orig. wr. Browned and brittle, wr. loose and frayed); Literaire brief werkgroep PINAKEL, no.2 (1968, without wr. as publ. Partly sl. yellowed).

€ (70-90) 90
71 1171 Eeden F van 71 1171 Eeden F van
71/1171 Eeden, F. van. Dagboek. 1878-1923. Ed. H.W. van Tricht. Culemborg, Tjeenk Willink-Noorduijn, 1971-1972, 4 vols., plates, orig. unif. cl. w. dustwr., large 8vo.

= Zwolse drukken en herdrukken voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden.

Fontijn, J. Tweespalt. Het leven van Frederik van Eeden tot 1901./ Trots verbrijzeld. Het leven van Frederik van Eeden vanaf 1901. Amst., Querido, 1990/ 1996, 1st ed., 2 vols., 598; 667p., ills., orig. unif. cl. w. dustwr., large 8vo. - AND 10 other biographies, all hardcovers w. dustwr., fine copies, i.a. of G. Achterberg, J.C. Bloem, A.M. de Jong, J. van Nijlen, E. du Perron, J.J. Slauerhoff and H. de Vries.

€ (70-90) 90
71 1172 Eeden F van 71 1172 Eeden F van
71/1172 Eeden, F. van. Van de Koele Meren des Doods. Amst., W. Versluys, 1900, 1st ed., 513,(2)p., orig. clothbacked dec. boards.

- A few lvs. trifle foxed. Binding partly sl. browned.

Idem. De kleine Johannes. The Hague, Mouton & Co., 1893, 3rd ed., (6),192,(3)p., orig. lithogr. frontisp. portrait and orig. gilt cl. by JAN VETH.

- Owner's entry clipped from htitle. Extremities (sl.) rubbed.

= Important Jugendstil binding design. Braches 2079:8; Cat. Ned. Boek 1.

AND 15 others, i.a. by the same and Stijn Streuvels, for the greater part in attractive bindings.

€ (70-90) 110
71 1173 Elsschot W 71 1173 Elsschot W
71/1173 Elsschot, W. Brieven. Ed. V. van de Reijt and L. Paris. Amst., Querido, 1993, 1st ed., 1237p., portr., india-paper, orig. cl. w. dustwr. (of the Willem Elsschot Genootschap) (mint). Reijt, V. van de. Elsschot. Leven en werken van Alfons de Ridder. Ibid., Athenaeum - Polak & Van Gennep, 2011, 1st ed., 414,(1)p., (col.) plates, orig. cl. w. dustwr. (mint). - AND 8 others by/ on the same, i.a. IDEM, Verzameld Werk (Amst., 1992, 14th ed., orig. cl. w. dustwr.) and IDEM/ D. MATENA, Kaas. Een beeldroman (Amst., 2008, 1st ed., ills., orig. wr., 4to).
€ (60-80) 70
71 1174 Elsschot W 71 1174 Elsschot W
71/1174 Elsschot, W. Volledig werk. Amst., Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2001-2006, 10 (of 11) vols., unif. cl. w. dustwr.

- Mint (partly sealed). Lacks vol. 8 (Het tankschip).

Idem. Brieven. Ed. V. van de Reijt and L. Paris. Ibid., Querido, 1993, 1st ed., 1237p., portr., india-paper, orig. cl. w. dustwr. (mint). - AND a mint (sealed) copy of Elsschot's Verzameld werk, illustrated by PETER VAN HUGTEN (Amst., 2005, orig. cl. w. dustwr., slipcase, 4to. Publ. in the 'Gouden Reeks').

€ (70-90) 90
71 1175 Emants M 71 1175 Emants M
71/1175 Emants, M. Lilith. Gedicht in drie Zangen. Haarlem, W.C. de Graaff, n.d. (1879), 1st ed., 65,(1)p., printed in black and red, orig. gilt dec. and blindst. cl., 4to.

- Recased. Spine-ends and corners sl. worn; covers some sm. (vague) stains along upper margin.

Beers, J. van. Rijzende blaren. Rott., Elsevier, 1884, 1st ed., (4),154,(1)p., 6 plates by J. VAN BEERS ZOON, warranted by the author, orig. gilt dec cl., a.e.g., 4to.

- Spine-ends and corners worn.

= With loosely inserted leaflet of the Vereeniging Jan van Beers (recto w. portrait of the author, verso w. lithogr. text printed in gold "Souvenir (...) aangeboden ter gelegenheid van de viering van het 5de lustrum"), with AUTOGRAPH SIGNED DEDICATION: "Herinnering aan de kennismaking met den Heer en Mevrouw W. de Kock (...) op 1 December 1886 [sign.]".

AND 2 others by H.J.A.M. Schaepman and C. Vosmaer (wr. dam.).

€ (50-70)
71 1176 Faverey H 71 1176 Faverey H
71/1176 Faverey, H. Verzamelde gedichten. Ed. M. Mathijsen. Amst., De Bezige Bij, 1993, 1st ed., 746,(5)p., india-paper, orig. cl. w. dustwr. Morriën, A. Brood op de plank. Verzameld kritisch proza. Amst., G.A. van Oorschot, 1999, 1st ed., 2 vols., 638,(3); 710,(6)p., 2 frontisp. portraits, india-paper, orig. unif. cl. w. dustwr. Emmens, J.A. Gedichten en aforismen. Ibid., idem, 1980, 1st ed., ills., orig. cl. w. dustwr. (Verzameld werk deel 1). - AND 12 others, (all fine), i.a. E. EYBERS, Versamelde gedigte (Amst., 1990, orig. cl. w. dustwr.); H.H. TER BALKT, In de waterwingebieden. Gedichten 1953-1999 (ibid., 2003, orig. cl. w. dustwr.) and G. ACHTERBERG, Verzamelde gedichten (ibid., 1974, orig. cl. w. dustwr., bookplate on first free endpaper).
€ (70-90) 80
71 1177 Feith R 71 1177 Feith R
71/1177 Feith, R. (Works). Amst. etc., J. Allart etc., 25 vols., 1786-1848, 5 engr. titles, portr. of the author, num. plates and vign., contemp. partly unif. hcalf (22x)/ contemp. unif. boards (3x).

- One engr. title partly crudely handcol.; portr. of the author w. moustache and beard added in pencil; a few minor defects, but mostly fine.

€ (200-300) 300