2970 - 3959     OLD AND RARE BOOKS

Page 50 of 50 Results 981 - 990 of 990
68 3950 Zeeland Heussen H F van 68 3950 Zeeland Heussen H F van
68/3950 [Zeeland]. (Heussen, H.F. van). Oudheden en gestichten van Zeeland (...). Dutch transl. H.V.R. (= H. van Rijn). Leyden, C. Vermey, 1722, 4 parts 2 vols., (4),184; 304,(23); (4),56; 210,(14)p., 1 fold. engr. map, 15 fold. plans and plates (of 18), modern unif. vellum.

- Lacks 3 plates; a few plates with tears; contents mouldy/ sl. yellowed.

= Van Doorninck/ De Kempenaer, p.249; Haitsma Mulier/ Van der Lem 222.

€ (50-70) 50
68 3951 Zeeland Heussen H F van 68 3951 Zeeland Heussen H F van
68/3951 [Zeeland]. (Heussen, H.F. van). Oudheden en gestichten van Zeeland (...). Dutch transl. H.V.R. (= H. van Rijn). Vol. 1 only. Leyden, C. Vermey, 1722, 2 parts in 1 vol., (4),184; 304,(23)p., 1 fold. engr. map, 10 (large) fold. plans and plates, later clothbacked limp boards.

- Lacks vol. 2. One view w. sm. closed tear; one plate (w. old stones) foxed.

= Van Doorninck/ De Kempenaer, p.249; Haitsma Mulier/ Van der Lem 222.

Ruë, P. de la. Staatkundig en heldhaftig Zeeland (...) bevattende in zig de Vermaardste Mannen van Staat en Oorlog, die daar uit voortgesprooten zyn. Middelburg, M. and A. Callenfels, 1736, (10),274,(4)p., engr. title-vignette, contemp. vellum, 4to.

- Partly w. (vague) waterstain in upper margin. Spine sl. soiled.

= Haitsma Mulier/ Van der Lem 408b.

€ (80-100) 90
68 3952 Zeeland La Ruë P de 68 3952 Zeeland La Ruë P de
68/3952 [Zeeland]. La Ruë, P. de. Geletterd Zeeland, verdeeld in drie afdeelingen, bevattende in zig de Schryvers, Geleerden en Kunstenaars, uit dien Staat geboortig, met bygevoegd Levensverhaal der Voornaamsten onder dezelve. Middelburg, M. Schryver, 1734, (42),354,(6)p., engr. title-vignette, contemp. vellum, 4to. BOUND WITH: Idem. Staatkundig en heldhaftig Zeeland (...). Ibid., M. and A. Callenfels, 1736, (10),274,(4)p., engr. title-vignette.

- Annots. in pen on endpapers; yellowed. Binding sl. dried.

= Haitsma Mulier/ Van der Lem 408a and 408b.

€ (60-80) 110
68 3953 Zeeland Reygersberch J J 68 3953 Zeeland Reygersberch J J
68/3953 [Zeeland]. (Reygersberch, J.J.). Dye Cronijcke van Zeelandt.(...) Cum Gratia & Privilegio. Antw., Wed. Henrik Peetersen, 1551, (194) lvs., title within broad woodcut border, fold. woodcut map of Zeeland, 7 large woodcut coats of arms (incl. 1x repeated), 1 sm. ill., modern calf w. blindst. coat of arms of Zeeland on frontcover, sm. 4to.

- A few leaves cut short in upper and outer margin, sl. affecting running title and a few glosses; the fold. map trifle yellowed but otherwise clean and not damaged. Otherwise very fine.

= The rare first edition. Nijhoff/ Van Hattum 262; Belg. Typogr. I, 4156; De Wind p.152ff; Haitsma Mulier/ Van der Lem 397; Meertens p.52: "De eerste die, na deze fragmentarische en uiterst beknopte beschouwingen [referring to C. Battus, G. Geldenhauer and H. Barlandus], een afzonderlijke kroniek van Zeelands geschiedenis heeft gegeven, is Jan Janssen Reygersberch."

€ (1.000-1.500)
68 3954 Zeeland Reygersbergh J van 68 3954 Zeeland Reygersbergh J van
68/3954 [Zeeland]. Reygersbergh, J. van. De Oude Chronijcke ende Historien van Zeelandt, (...) Van nieus met eenighe Byvoechsels, mitsgaders met de Figueren der Graeven van Zeelandt vermeerdert. Middelb., Z. Roman, 1634, (20),348,(8)p., woodcut coat of arms on title and 18 coats of arms in text, full-p. full-length portrait of Laurens Janszoon Coster and 37 ills. of the counts of Zeeland, woodcut printer's mark on last page, contemp. overlapping vellum, sm. 4to.

- Endpapers loose; hinges broken. Binding worn/ soiled; large stain on frontcover.

= Second enl. ed. Nijhoff/ Van Hattum 263; Haitsma Mulier/ Van der Lem 397a.

Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van alle Volkeren. Vol. XIX and XX, Zeeland. Amst., I. Tirion, 1751/ 1753, 2 vols., (18),435,(11); (12),579,(24)p., 2 diff. engr. frontisp., contemp. (blindst.) vellum.

- Lacks all plates/ maps/ views. Vellum 2nd vol. dried.

€ (200-300)
68 3955 Zeeland Reygersbergh J van 68 3955 Zeeland Reygersbergh J van
68/3955 [Zeeland]. Reygersbergh, J. van. De Oude Chronijcke ende Historien van Zeelandt, (...) Van nieus met eenighe Byvoechsels, mitsgaders met de Figueren der Graeven van Zeelandt vermeerdert. Middelb., Z. Roman, 1634, (20),348,(8)p., woodcut coat of arms on title and 18 coats of arms in text, full-p. full-length portrait of Laurens Janszoon Coster and 37 ills. of the counts of Zeeland, woodcut printer's mark on last page, contemp. vellum, sm. 4to.

- A few quires waterstained in lower blank margin; hinges weak(ening); owner's ticket on upper pastedown.

= Second enl. edition. Nijhoff/ Van Hattum 263; Haitsma Mulier/ Van der Lem 397a.

€ (200-300)
68 3956 Zeeland Speculum Zelandiae dat is een Beschryvinge ofte Afbeelding der steden Ambachts Heerlijckheden Dorpen Castelen Ridderlijcke Hofsteden Huysen en Gebouwen gelegen inde Eylanden en68 3956 Zeeland Speculum Zelandiae dat is een Beschryvinge ofte Afbeelding der steden Ambachts Heerlijckheden Dorpen Castelen Ridderlijcke Hofsteden Huysen en Gebouwen gelegen inde Eylanden en
68 3956 Zeeland Speculum Zelandiae dat is een Beschryvinge ofte Afbeelding der steden Ambachts Heerlijckheden Dorpen Castelen Ridderlijcke Hofsteden Huysen en Gebouwen gelegen inde Eylanden en68 3956 Zeeland Speculum Zelandiae dat is een Beschryvinge ofte Afbeelding der steden Ambachts Heerlijckheden Dorpen Castelen Ridderlijcke Hofsteden Huysen en Gebouwen gelegen inde Eylanden en
68 3956 Zeeland Speculum Zelandiae dat is een Beschryvinge ofte Afbeelding der steden Ambachts Heerlijckheden Dorpen Castelen Ridderlijcke Hofsteden Huysen en Gebouwen gelegen inde Eylanden en68 3956 Zeeland Speculum Zelandiae dat is een Beschryvinge ofte Afbeelding der steden Ambachts Heerlijckheden Dorpen Castelen Ridderlijcke Hofsteden Huysen en Gebouwen gelegen inde Eylanden en
68/3956 [Zeeland]. Speculum Zelandiae dat is een Beschryvinge ofte Afbeelding der steden, Ambachts-Heerlijckheden, Dorpen, Castelen, Ridderlijcke Hofsteden, Huysen en Gebouwen gelegen inde Eylanden en de Graeflijckheyt van Zeelandt. (Amst.), Nic. Visscher, (1660), 36 engr. views incl. title (21x27,5 cm. each) by P.H. SCHUT, numbered 1-36 in the plate, 18th cent. hcalf w. mor. letterpiece, 4to.

- Title and plate 35 cut along border line and laid down, sm. closed tear in title; one plate w. 2 sm. brown stains in lower margin; one plate w. 2 sm. marginal tears, otherwise contents fine. Spine-ends rubbed; boardedges and corners (partly) showing.

= Very rare series. Hollstein, Schut 32; Hollstein, publ. Claes Claesz Visscher I, 7. SEE ILLUSTRATION PLATE CLXIV.

€ (3.000-4.000)
68/3957 [Zeeland]. Water, W. and J.W. te. Kort verhaal der reformatie van Zeeland in de zestiende eeuwe; benevens eenige verhandelingen dienende tot opheldering van de historie der kerk-hervorminge aldaar. Middelburg, P. Gillissen, 1766, 2 parts in 1 vol., (6),XVIII,480; 117,(11)p., engr. title-vignette, modern artificial hleather.

- Sl. dustsoiled; a few lvs. trifle frayed.

€ (50-70) 60
68/3958 [Zierikzee]. Kanter, J. de. Chronijk van Zierikzee. Zierikzee, A. de Vos Jz., 1795, 2nd ed., XI,(1),477,(2)p., modern boards.

- Title-p. soiled; (marginally) waterst. Spine-ends worn.

= Nijhoff/ Van Hattum 156; Van der Meulen p.171.

Groeneyk, C. Kronijk van Zierikzee. Ibid., J. Koole, 1821, (4),II,(6),346,17,(1)p., modern hcl.

- Owner's stamp on title-p./ htitle; sl. foxed. Binding rubbed/ worn.

= Haitsma Mulier/ Van der Lem 265a; Nijhoff/ Van Hattum 156; Nagtglas I, p.296f.

€ (80-100)
68 3959 Zuid Holland Oudenhoven J van 68 3959 Zuid Holland Oudenhoven J van
68/3959 [Zuid-Holland]. Oudenhoven, J. van. Out-Hollandt, Nu Zuyt-Hollandt. Vervangende een Generale Beschrijvinge, Mitsgaders De privilegien, Keuren, Hant-vesten, Costuymen, Herkomens, Observantien ende Gewijsdens, van de voorsz. Landen. Dordr., A. Andriessz., 1654, (20),621,(27)p., engr. frontisp. by W. HONDIUS after A. VAN DE VENNE, contemp. calf, gilt spine w. mor. letterpiece and gilt board edges, sm. 4to.

- Frontisp. and endpapers trifle yellowed/ foxed. Upper joint splitting at top; corners showing.

= Haitsma Mulier/ Van der Lem 366e.

€ (100-130) 100
Page 50 of 50