2970 - 3959     OLD AND RARE BOOKS

Page 3 of 50 Results 41 - 60 of 990
68 3010 Amsterdam and surroundings Fouquet Jr P ed 68 3010 Amsterdam and surroundings Fouquet Jr P ed
68 3010 Amsterdam and surroundings Fouquet Jr P ed 68 3010 Amsterdam and surroundings Fouquet Jr P ed
68 3010 Amsterdam and surroundings Fouquet Jr P ed 68 3010 Amsterdam and surroundings Fouquet Jr P ed
68/3010 [Amsterdam and surroundings]. (Fouquet Jr., P.) (ed.). Nieuwe atlas van de voornaamste gebouwen en gezigten der stad Amsterdam, met derzelver beknopte beschryvingen. Amst., E. Maaskamp, n.d. (1805, 2nd ed.), double-p. engr. plan and 87 (of 102) double-p engr. views (3x fold.) mainly after H.P. SCHOUTEN, J. DE BEYER and R. VINKELES, modern green hmor. w. blue mor. letterpiece, folio.

- Lacks 15 plates but bound with 12 extra plates (2x handcol.) from various other works (i.a. Commelin and Dapper); 2 textlvs. supplied in photocopy on old paper; a few textlvs. sl. waterst.; all lvs. and plates (sl.) fingersoiled in blank margins.

= Nijhoff/ Van Hattum 11. "De Atlas van Fouquet is ongetwijfeld de fraaiste serie afbeeldingen die van Amsterdam bestaan. In afwijking van de vroeger verschenen series staat bij Fouquet het afbeelden van de schilderachtigste punten van de stad op den voorgrond. Hoewel zijn prenten bijna alle op de traditioneele wijze genoemd zijn naar de torens, de poorten, de kerken en de andere groote gebouwen die er op zijn voorgesteld, zijn zij echter zoo op te vatten, dat zij het stadsgedeelte weergeven, dat het genoemde gebouw omgeeft. Op die wijze verschaft de Atlas van Fouquet een wandeling door de straten en langs de grachten van het Amsterdam der XVIIIe eeuw, het Amsterdam dat nog in ongerept bezit was van haar monumentale gebouwen en huizen, en den stratenaanleg uit het bloeitijdperk; hierbij werd ook in het oog gehouden het zoo pittoreske straatbeeld dier dagen weer te geven." (Cat. Oud-Amsterdam, Fred. Muller, 1912). SEE ILLUSTRATION PLATE CVI.

€ (1.000-1.500)
68/3011 [Amsterdam and surroundings]. Gebouwen, gezichten en oudheden der stad Amsterdam. Haarlem, J. Marshoorn, 1741, 410,(2)p., engr. frontisp. and 22 plates i.a. by J. LAMSVELD and A. VAN DER LAAN, each w. 3-6 views, contemp. hroan, sm. 8vo.

- Trifle foxed; bookplate and owner's stamp on upper pastedown. Binding worn.

= Nijhoff/ Van Hattum 106. First published in 1736.

AND 3 others on Amsterdam, all incomplete copies sold w.a.f.: (M. FOKKENS), Beschrijvingh Der wijdt-vermaarde Koop-stadt Amstelredam (Amst., 1664, 3rd ed., later vellum. Lacks the fold. part of some plates. Otherwise not collated); J. KOK, Chronyk van Amsterdam (ibid., n.d. (±1760), engr. frontisp. contemp. (dam.) hcalf. Lacking the 8 plates) and C. VAN DER VIJVER, Wandelingen in en om Amsterdam (ibid., 1829, engr. title and 3 (of 4) plates, rebound hcl.).

€ (80-100) 80
68/3012 [Amsterdam and surroundings]. Gebouwen, gezigten, en oudheden der Stad Amsterdam. Haarlem, J. Marshoorn, 1736, (2),363,(1)p., 22 engr. plates, each w. 3-6 views, contemp. vellum.

- Lacks the engr. title; quires E and Y loose(ning); one plate loose and cut to the borderline; red lettering on title-p. traced w. pen and black ink; sl. yellowed.

= Nijhoff/ Van Hattum 105. The first edition.

€ (50-70) 50
68 3013 Amsterdam and surroundings Kok J ed 68 3013 Amsterdam and surroundings Kok J ed
68 3013 Amsterdam and surroundings Kok J ed 68 3013 Amsterdam and surroundings Kok J ed
68/3013 [Amsterdam and surroundings]. Kok, J. (ed.). Amsteldamsche jaarboeken, behelzende de merkwaardigste geschiedenissen; welken, zo binnen de stad als daaromtrent, zijn voorgevallen, sedert haare eerste beginselen, tot op den tegenwoordigen tijd. Amst., J.B. Elwe, 1781, 3 vols., VII,(1),415,(1),XXX; (4),424,XXXVII,(1); (4),631,(1),XXVI,(2)p., engr. frontisp., etched/ engr. fold. plan and 14 (mainly fold.) views, fold. "Plan van de Zeeslag", contemp. unif. gilt hcalf w. mor. letterpiece.

- All vols. sm. bookplate op upper pastedown; occas. trifle foxed. Bindings rubbed; corners showing.

= Nijhoff/ Van Hattum 162. The "Bericht voor den binder" calls for the plan of Amsterdam and 9 plates only. The extra views (present in most copies) show the "Franse Kerck", "Oude Kerck", "Reguliers Toren", "Mennoniste Kerck" and "Amstel Sluys".

€ (200-300) 200
68 3014 Amsterdam and surroundings Kruyf C de 68 3014 Amsterdam and surroundings Kruyf C de
68/3014 [Amsterdam and surroundings]. Kruyf, C. de. Vues choisies d'Amsterdam et ses Environs. Lot of 13 (11x handcol.) aquatint views by A. LUTZ and W.H. HOOGKAMER after i.a. C. DE KRUYF and H.G. TEN CATE, Amst., F. Buffa & Fils, 1825.

- Partly sl./ trifle foxed in margins; 2 plates w. offsetting from former passepartout.

= Part of the famous series of 45 views, mainly of Amsterdam, but also including some views of the Royal Palaces, i.a. Het Loo and Soestdijk. The series, one of the finest ever made on Amsterdam, was published in 9 instalments of 5 plates. Present are plate no.7, 9, 13, 17, 18, 21, 23, 27, 28, 29, 36, 37 and 39.

AND with 3 uncol. duplicates of no.9, 13 and 17.

€ (200-300)
68 3015 Amsterdam and surroundings Kruyf C de 68 3015 Amsterdam and surroundings Kruyf C de
68/3015 [Amsterdam and surroundings]. Kruyf, C. de. Vues choisies d'Amsterdam et ses Environs. Amst., F. Buffa & Fils, 1825, engr. title by J.C. ZÜRCHER, letterpress index-leaf, 45 aquatint views by A. LUTZ and W.H. HOOGKAMER after C. DE KRUYF, H.G. TEN CATE, J. JELGERHUIS a.o., modern hmor. w. red mor. letterpiece, folio.

- Good/ fine copy. All lvs. trifle frayed and foxed along margins; 3 text-p. remargined; occas. trifle/ sl. waterst. in lower blank margin. Covers trifle soiled.

= Famous series mainly comprising Amsterdam views, but also including some views of the Royal Palaces, i.a. Het Loo and Soestdijk. The series, one of the finest ever made on Amsterdam, was published in 9 instalments of 5 plates.

€ (500-700) 500
68 3016 Amsterdam and surroundings Le Long I 68 3016 Amsterdam and surroundings Le Long I
68/3016 [Amsterdam and surroundings]. Le Long, I. Historische beschryvinge van de reformatie der stadt Amsterdam. Amst., J. van Septeren, 1729, (8),576,(11)p., 2 fold. engr. plates (1 plate of the Koepelkerk (53x71 cm.)), 27 (double-p.) plates (of 28), ills., contemp. calf w. gilt spine and red mor. letterpiece, folio.

- Lacks engr. bird's eye plan and 1 plate; title-p. and last text leaf (loose)ning; large fold. plate loosely inserted and w. a few repairs on verso; last text leaf remargined; sl. yellowed; occas. trifle thumbed/ soiled/ stained. Corners showing; top of spine chipped; binding painted over.

= D'Ailly 63.

€ (150-250)
68 3017 Amsterdam and surroundings Le Moine de L'Espine J 68 3017 Amsterdam and surroundings Le Moine de L'Espine J
68/3017 [Amsterdam and surroundings]. Le Moine de L'Espine, J. De koophandel van Amsterdam, naer alle gewesten der waereld. Eene verhandeling van de waren en koopmanschappen (...) vergelykingen der munten, maten en gewigten (...) wisselbank, beurs en korenbeurs (...) loon der makelaers (...). Ed. I. Le Long. Rott., Ph. Losel a.o., 1753, 7th ed., 2 vols., (16),891,(19); (4),790,(18)p., engr. frontisp. by B. BERNARTS, fold. tables, contemp. unif. hvellum, sm. 8vo.

- One fold. table w. sm. tear; vol. 1 trifle foxed, otherwise fine. Board edges rubbed/ sl. worn.

= Cf. De Buck 5831. The first edition was published in Amst., 1694.

€ (100-150) 110
68 3018 Amsterdam and surroundings Montanus A 68 3018 Amsterdam and surroundings Montanus A
68/3018 [Amsterdam and surroundings]. Montanus, A. Beschrijvinge der eerste Inwoonders van Aemstellandt. Met een Historisch Verhaal, van 't leven en dappere krijgsdaden der oude en doorluchtige Heeren van Aemstel (...). Beneffens de Beschrijvinge van de tegenwoordige gelegentheydt van Aemstellandt door T. van Domselaer. Amst., M.W. Doornik, 1664, 2 parts in 1 vol., (10),96; (2),15-277,(11)p. [= complete], engr. title, 6 fold. engr. plates, contemp. vellum, 12mo.

- Sm. bookplate on upper pastedown; first few lvs. trifle frayed; upper hinge broken; occas. browned.

= Nijhoff/ Van Hattum 202.

€ (80-100) 80
68 3019 Amsterdam and surroundings Pontanus I I 68 3019 Amsterdam and surroundings Pontanus I I
68/3019 [Amsterdam and surroundings]. Pontanus, I.I. Historische Beschrijvinghe der seer wijt beroemde Coop-stadt Amsterdam. Amst., I. Hondius, 1614, (6),360p., engr. ills., modern vellum antique style.

- Lacks engr. frontisp., title-p. and all the 7 fold. maps/ plans/ plates and leaves O2, Q, R3, S4, Z, Ll4, Zz, Zz2 and Zz3, all supplied in photostat. Professionally restored. Sold w.a.f.

= Nijhoff/ Van Hattum 253.

€ (100-150) 120
68 3020 Amsterdam and surroundings Wagenaar J 68 3020 Amsterdam and surroundings Wagenaar J
68 3020 Amsterdam and surroundings Wagenaar J 68 3020 Amsterdam and surroundings Wagenaar J
68 3020 Amsterdam and surroundings Wagenaar J 68 3020 Amsterdam and surroundings Wagenaar J
68/3020 [Amsterdam and surroundings]. Wagenaar, J. Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe beschreeven. Amst., I. Tirion (vol. 1 and 2)/ Yntema and Tieboel (vol. 3), 1760-1767, 3 vols., (10),XXIV,734; 552; (2),565,(1)p., engr. frontisp., 3 ident. engr. title-vignettes, 2 portraits, 78 (fold.) maps/ plans/ plates/ views, contemp. unif. hroan, folio.

- Occas. trifle foxed; vol. III first 180p. marginal wormhole. Corners/ spine-ends bumbed.

= Nijhoff/ Van Hattum 311; Landwehr, Splendid Ceremonies 256; Atlas Van Stolk 4183; F.M. 4210. As often without the fourth volume published 21 years after the third volume. SEE ILLUSTRATION PLATE CVI.

€ (400-600) 400
68 3021 Amsterdam and surroundings Wagenaar J 68 3021 Amsterdam and surroundings Wagenaar J
68 3021 Amsterdam and surroundings Wagenaar J 68 3021 Amsterdam and surroundings Wagenaar J
68 3021 Amsterdam and surroundings Wagenaar J 68 3021 Amsterdam and surroundings Wagenaar J
68/3021 [Amsterdam and surroundings]. Wagenaar, J. Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe, beschreeven. Amst., I. Tirion (vol.1 and 2)/ Yntema en Tieboel (vol.3)/ P. Conradi and V. van der Plaats (vol.4), 1760-1767/ 1788-1789 (vol.4), 4 vols., engr. frontisp., 3 ident. title-vignettes, 4 portraits, 139 (of 146) (fold.) maps/ plans/ plates/ views, 19th cent. unif. gilt calf w. raised bands and 2 ochre mor. letterpieces, marbled endpapers, folio.

- Following the extensive "Lyst der Plaaten" (listing the plates in extra-illustrated sets; this list not bound in this set), vol.1-3 without plate 49/50 (Aanslag Helling/ Noodmunten; 2 ills. on 1 plate?), 67/68 (Stads Geschut/ Stads Artillery; 2 ills. on one plate?) and 123 (Botermarkt; or is this the Nieuwe Hal together on one plate w. the Eilands-kerk?); vol. 4 lacking 7 plates; vol. 2 without p.181/ 182 as always; vol. 1 one leaf w. sm. restored marginal tear and vol. 2 the last two lvs. w. larger but unobtrusive restored tear; contents otherwise fine, only some occas. minor spotting/ foxing and all vols. w. 2 (old) bookplates on upper pastedown/ first free endpaper. Bindings rubbed; joints worn/ splitting; vol. 4 one raised band dam.; most corners showing. Nevertheless a nicely bound set.

= Vol.1-3 with all plates conform the binder's instructions at the end, and EXTRA-ILLUSTRATED with over 40 plates from i.a. COMMELIN. With the rare fourth volume (containing 2 portraits and 5 (of 12) fold. views), often lacking to the set because of its publication 21 years after the third volume. Nijhoff/ Van Hattum 311; Landwehr, Splendid Ceremonies 256; Atlas Van Stolk 4183; F.M. 4210. SEE ILLUSTRATION PLATE CVII.

€ (800-1.000)
68 3022 Amsterdam and surroundings Wagenaar J 68 3022 Amsterdam and surroundings Wagenaar J
68/3022 [Amsterdam and surroundings]. Wagenaar, J. Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe, beschreeven. Amst., I. Tirion (vol. 1 and 2)/ Yntema en Tieboel (vol. 3), 1760-1767, 3 vols., (10),XVIII,743; 552; (2),565,(1)p., 3 ident. engr. title-vignettes, frontisp., 2 portraits and 78 (fold.) maps/ plans/ views/ plates, contemp. unif. hcalf w. 2 contrasting mor. letterpieces, folio.

- Some usual foxing; vol. 2 without p.181-182 as always. Bindings sl. worn; backstrip vols. 1 and 2 portion at top of spine lacking.

= With all 81 plates (incl. frontisp.) as called for in the binder's index in vol. 3. Nijhoff/ Van Hattum 311; Landwehr, Splendid Ceremonies 256; Atlas Van Stolk 4183; F.M. 4210. As often without the fourth volume published 21 years after the third volume.

€ (400-600) 400
68/3023 [Amsterdam and surroundings]. Wagenaar, J. Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe, beschreeven. Amst., I. Tirion (vol. 1 and 2)/ Yntema and Tieboel (vol. 3), 1760-1767, 3 vols., (10),XXIV,743; 552; (2),565,(1)p., 3 ident. engr. title-vignettes, 133 (fold.) maps/ plans/ plates/ portraits/ views, contemp. unif. hcalf w. gilt spine and 2 mor. letterpieces, folio.

- Lacks 7 plates called for in the binder's index but with 24 EXTRA PLATES from other works. Plates partly and occas. text lvs. loose. Poor bindings, sold w.a.f.

= Nijhoff/ Van Hattum 311; Landwehr, Splendid Ceremonies 256; Atlas Van Stolk 4183; F.M. 4210. As often without the fourth volume published 21 years after the third volume.

€ (200-300) 300
68 3024 Amsterdam and surroundings Wagenaar J 68 3024 Amsterdam and surroundings Wagenaar J
68/3024 [Amsterdam and surroundings]. Wagenaar, J. 't Verheugd Amsterdam, ter gelegenheid van het plegtig bezoek hunner doorlugtige en koningklyke hoogheden Willem, prinse van Oranje en Nassau (...) en zyne gemaalinne Fredrica Sophia Wilhelmina, prinsesse van Pruissen, op Maandag, den 30 May, en eenige volgende dagen des jaars 1768. Amst., Yntema and Tieboel, 1768, (4),6,74p., engr. frontisp., title-vignette and 14 double-p. plates by R. VINKELES and S. FOKKE, contemp. gilt hcalf w. mor. letterpiece, folio.

- Four plates trifle/ sl. yellowed/ foxed; one plate w. sm. tear at lower blank end of middle fold. Upper joint splitting and w. old repair w. matching cloth strip at the top; top of backstrip sl. dam.; corners restored w. cloth; modern marbled paper over covers.

= Interesting copy with on verso of 5 plates a MANUSCRIPT DEDICATION by J. Smit, the publisher of the prints, to R. Vinkeles: "Geoffreert aan de Heer R. Vinkeles, 6 Stuks Zijnde No. 1. J. Smit" on the first print and "Geoffreert aan de Heer R. Vinkeles, J. Smit" on the others. Landwehr, Splendid ceremonies 256; Atlas Van Stolk V, 4183; F.M. 4210. SEE ILLUSTRATION PLATE CVII.

€ (500-700) 800
68 3025 Amsterdam and surroundings Wagenaar J 68 3025 Amsterdam and surroundings Wagenaar J
68/3025 [Amsterdam and surroundings]. Wagenaar, J. 't Verheugd Amsterdam, ter gelegenheid van het plegtig bezoek hunner doorlugtige en koningklyke hoogheden Willem, prinse van Oranje en Nassau (...) en zyne gemaalinne Fredrica Sophia Wilhelmina, prinsesse van Pruissen, op Maandag, den 30 May, en eenige volgende dagen des jaars 1768. Amst., Yntema and Tieboel, 1768, 6,74p., engr. title-vignette and 6 (of 14) CONTEMP. HANDCOLOURED double-p. plates by R. VINKELES and S. FOKKE, touched w. gold, silver and gomme, contemp. gilt hcalf, folio.

- Lacks the frontisp., 8 plates and 6 prelim. pages. The present plates (occas. sl. foxed) added to the existing textblock.

= Very nicely coloured. Landwehr, Splendid ceremonies 256; Atlas Van Stolk V, 4183; F.M. 4210.

€ (200-300) 230
68 3026 Amsterdam and surroundings Willink D 68 3026 Amsterdam and surroundings Willink D
68/3026 [Amsterdam and surroundings]. Willink, D. Amstellandsche Arkadia. Amst., A. van Huyssteen, 1737, 1st ed., 2 vols., (16),400; (2),327,(9)p., engr. frontisp., 2 ident. title-vignettes, 10 (of 12) fold. views, 1 fold. table, later boards, sm. 8vo.

- Lacks 2 plates; both vols. bookplate on upper pastedown. Bindings trifle rubbed.

= Nijhoff/ Van Hattum 335.

€ (60-80) 60
68 3027 Amsterdam and surroundings Willink D 68 3027 Amsterdam and surroundings Willink D
68/3027 [Amsterdam and surroundings]. Willink, D. Amsterdamsche Buitensingel, Nevens de omleggende dorpen, opgeheldert door aanteekeningen over Veele voornaame Geschiedeniszen (...). Amst., A. van Damme, 1723, (36),304,(28)p., engr. frontisp., title-vignette, 4 fold. views, 11 plates w. 2 views each and 1 other plate w. 2 ills., contemp. blindst. vellum, sm. 8vo.

- Annot. on upper pastedown. = The first edition. Nijhoff/ Van Hattum 331.

€ (100-150) 100
68 3028 Amsterdam and surroundings Willink D 68 3028 Amsterdam and surroundings Willink D
68/3028 [Amsterdam and surroundings]. Willink, D. Amsterdamsche Buitensingel, Nevens de omleggende dorpen, opgeheldert door aanteekeningen over Veele voornaame Geschiedeniszen (...). Amst., A. van Damme, 1723, (36),304,(28)p., engr. frontisp., title-vignette, 4 fold. views, 11 plates w. 2 views each and 1 other plate w. 2 circular ills., and extra 21 plates w. 4 or more ills. and 1 single-p. plate, each w. accomp. leaf w. captions, contemp. vellum, sm. 8vo.

- Lacks the fold. portrait, but EXTRA-ILLUSTRATED with 22 plates from R. VAN LEUVE, 's Waerelds Koopslot of de Amsteldamse Beurs (Amst., 1723). Occas. sl. yellowed/ foxed; tipped-in old plate on first blank w. ms. annot. giving the (erroneous) provenance of the extra plates.

= The first edition. Nijhoff/ Van Hattum 331.

Gebouwen, Gezichten, en Oudheden der Stad Amsterdam. Haarlem, J. Marshoorn, 1744, 410,(2)p., engr. frontisp. and 22 plates each w. 4-6 ills., late 19th-cent. hcalf w. mor. letterpiece, sm. 8vo.

- First ±20 lvs. (vaguely) waterstained (incl. frontisp.).

= Nijhoff/ Van Hattum 106. First published in 1736. Contains the same plates as the extra plates in the preceding work.

ADDED: (D. VEEGENS), Merkwaardige Karakters en Belangrijke Verhalen uit de Geschiedenis des Vaderlands (Haarlem, n.d. (after 1850), steelengr. plates, contemp. clothbacked boards, sm. 8vo).

€ (150-250) 170
68 3029 Amsterdam and surroundings Witkamp P H 68 3029 Amsterdam and surroundings Witkamp P H
68 3029 Amsterdam and surroundings Witkamp P H 68 3029 Amsterdam and surroundings Witkamp P H
68/3029 [Amsterdam and surroundings]. Witkamp, P.H. Amsterdam in schetsen. Amst., G.W. Tielkemeijer, 1861-1869, 1st ed., 2 vols., XII,163,(1); IV,236,(1)p., col. lithogr. title and 50 col. lithogr. plates (incl. the title of vol.2) by W. HEKKING JR., orig. unif. gilt and blindst. cl., 4to.

- Usual foxing. Fine set. = Landwehr, Dutch Books w. Col. Plates 480.

€ (300-500)